Geloof en daden

Wat betekent geloof zonder dat er daden bij horen? Is er redding zonder onze daden? Wat is belangrijker, onze daden of ons geloof? Het is belangrijk dat we de antwoorden op deze vragen kennen, omdat we anders te veel of te weinig bezig zijn met goede daden.

26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Jakobus 2:26 (NBV)

Geloof zonder daden

Wat Jakobus hier zegt is duidelijk. Geloof zonder daden is dood. Wanneer we geloven in Jezus Christus, Hem als onze Heer en Meester accepteren in ons leven en van Hem afhankelijk zijn voor onze vergeving, dan horen daar daden bij. We kunnen niet God liefhebben en ondertussen mensen haten. We kunnen niet in een rechtvaardig God geloven en ondertussen mensen bedriegen of bestelen.

Onze daden laten zien of ons geloof echt is. Als onze daden er niet zijn, of niet passen bij hoe God het in Zijn Woord voorschrijft, dan is dat een thermometer voor ons geloof. En uiteindelijk, wanneer er helemaal geen daden uit ons geloof voortvloeien, zegt Jakobus, dan is ons geloof dood.

Redding en onze daden

Hangt onze redding dan af van onze daden? Nee. De Bijbel is daar gelukkig heel duidelijk in. Bijvoorbeeld in dit vers.

8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Efeziërs 2:8-9 (NBV)

Onze redding heeft niets te maken met onze daden. Door ons geloof ontvangen we, als geschenk van God, de redding en het eeuwige leven.

Wie gered is door zijn geloof kan daarna, door zijn daden, laten zien hoe echt zijn geloof is.

Onze daden en ons geloof

We zeiden al dat onze daden ons geloof bevestigen. We mogen niet alleen zeggen, met onze mond, wat we geloven. We moeten ook door onze daden laten zien dat we dat geloven. Onze daden spreken vaak nog duidelijker en luider dan onze woorden.

Wanneer we leven (onze daden) wat we geloven (en zeggen), dan zullen mensen ons begrijpen wanneer ze ons horen spreken over de grootheid en liefde van God. Want dan zien ze die waarheid in ons leven.

Bijbelboek: Jakobus Trefwoorden: Geloof, Goede werken, Leven, Redding, Vrucht dragen