Leerlingen die de waarheid kennen

Wanneer de Here Jezus vertelt dat ook Hijzelf altijd doet wat de Vader in de hemel zegt, komen velen tot geloof. Het eerste dat Jezus hen vertelt is dat ook zij in Zijn woord, in de waarheid moeten blijven.

29 Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.' 30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'

Johannes 8:29-32 (NBV)

De waarheid brengt inzicht

Jezus Christus sprak niet alleen waarheid, Hij leefde het ook voor. Daardoor kwamen velen tot geloof in wat Hij zei. De waarheid die Jezus spreekt,  gekoppeld aan een leven van gehoorzaaheid aan de Vader in de hemel, brengt inzicht. Hierdoor zullen mensen de waarheid niet alleen zien, maar ook begrijpen en er naar handelen.

De waarheid maakt leerlingen

Wie bij Gods woord blijft, zegt de Here Jezus, zullen werkelijk Zijn leerlingen zijn, Zijn discipelen, Zijn volgelingen. Bij Gods woord, blijven betekent dat je niet afwijkt van wat dat Woord zegt. De waarheid in Gods woord wijst de weg en zorgt dat we in het centrum van Gods wil blijven.

In Kolossenzen 3:16 zegt Paulus: 'Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen.' En in Psalm 119:11 weet de schrijver ons te vertellen: 'Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.' Ofwel: Wees vol van Gods woorden en doe wat Hij zegt.

Wat wij zelf doen met Gods woord bepaalt de mate waarin we Zijn leerlingen zijn.

De waarheid kennen

De Here Jezus geeft hier een wonderlijk principe aan. Wie de waarheid (voor zover we die al kennen en begrijpen) gehoorzaamt, zal de waarheid steeds beter leren kennen. Hoe meer we die kennen, hoe beter we kunnen doen wat God van ons verlangt. Hierdoor zullen we Zijn woorden nog weer beter gaan begrijpen. En zo groeien we in de waarheid!

De waarheid maakt vrij

Wie de waarheid liefheeft en spreekt kan leven in eenvoud. Wie leugens bedenkt moet ze onthouden en herhalen en nieuwe leugens daar bovenop bouwen. Voor je het weet is zo iemand gevangen in een web van zelfbedachte leugens.

De waarheid maakt vrij. De waarheid van God, over de verlossing die geschonken wordt door het offer van Jezus Christus, maakt ons voor altijd vrij van zonde en geeft ons eeuwig leven!

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Discipelschap, Inzicht, Voorbeeld, Waarheid