Genezing voor de boze mens

Er was eens een mens die, toen hij voor zijn eigen ogen Gods genade en vergeving zag, zich ergerde en boos werd. De genade en vergeving werden verleend aan 120.000 mensen in Nineve. Die mens heette Jona.

3:10 Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
4:1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: 'Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' 4 Maar de HEER zei: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent?'

Jona 3:10-4:4 (NBV)

Onze God is geduldig, geeft mensen nieuwe kansen, begrijpt wat ons bezighoudt. Dat is wat we zien in het leven van Jona.

Jona is ongehoorzaam

Wanneer God Jona roept om de zondige mensen in Nineve te vertellen dat de maat bijna vol is (Jona 1:2), gaat Jona ongehoorzaam precies de andere kant op en vaart naar Tarsis. God is zo geduldig om niet een andere profeet te roepen, maar stuurt Jona in een storm. Hij laat Jona niet omkomen en niet verdrinken in de zee. Een vis brengt Jona terug aan de kant, waarna Jona een tweede kans krijgt om aan dezelfde opdracht gehoorzaam te zijn (Jona 3:2-3). 

De ongehoorzaamheid van Jona komt voort uit zijn boosheid, zoals later blijkt. God is geduldig met deze boze mens.

Jona preekt onwillig

Aangekomen in Nineve preekt Jona over de ondergang van de stad. Vergelijk zijn boodschap (Jona 3:4) met de opdracht (Jona 1:2). Toch blijkt dat God deze mensen een nieuwe kans geeft. In 3:10 lezen we dat de mensen anders beginnen te leven. God trekt zijn oordeel in.

Hoewel Jona (nog steeds boos) een onwillige profeet is, gebruikt God Hem om mensen een nieuwe kans te geven.

Jona is boos - God geneest

Het is niet goed te bevatten, maar nadat Jona de redding van de grote stad voor zijn ogen ziet gebeuren (Jona 3:10) staat er in het volgende vers dat Jona zich hierover ergert en kwaad wordt. Deze boosheid komt voor uit grote frustratie. Jona kent God goed. Hij weet heel goed dat God genadig en liefdevol is en graag vergeeft (Jona 4:2). Hij weet ook dat de mensen in Nineve zondig zijn en God verwerpen. Dat zegt hij tegen God wanneer hij (in de buik van de vis) hierover met God praat.

9 Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. 10 Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!'

Jona 2:9-10 (NBV)

Jona worstelt met het idee dat God, Die zo liefdevol en genadig is, de zondige mensen in Nineve lief zou kunnen hebben. God laat hem op Zijn eigen manier zien dat Hij heel veel om deze mensen geeft.

Er zijn veel mensen die worstelen in hun geloof. Als God bestaat, waarom... Als God liefde is, waarom... Als die mensen zo slecht zijn, waarom doet God dan niet...

De manier waarop God deze mensen geneest, waarop God Jona genas, is door te laten zien hoe Hij denkt, wat Hij voelt. God wil zijn Vaderhart met ons delen, zodat we Hem kennen en de wereld en onszelf gaan zien door Zijn ogen. 

Bijbelboek: Jona Trefwoorden: Boosheid, Genezing, Goedheid, Worsteling