Moed om door te gaan

De moed kan ons wel eens in de schoenen zakken wanneer we om ons heen kijken. De wereld wordt er niet fraaier op en het aantal mensen dat God kent en volgt lijkt zo klein. In deze situatie bevond Zerubbabel zich toen hij na de ballingschap terugkeerde naar Jeruzalem en Gods (tweede) tempel wilde herbouwen. Hij krijgt de volgende bemoediging.

6 Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest. 7 Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.''

Zacharia 4:6-7 (NBV)

God zegt over Zerubbabel, de nieuwe stadhouder van Jeruzalem, dat hij zal slagen, dat hij hulp krijgt en dat het met vreugde zal gebeuren.

Slagen

Wanneer je aan een moeilijke taak begint, of er aan begonnen bent maar de moed verloren hebt, is het fijn om te horen dat je zult slagen als je doorgaat. Dat spoort aan om door te gaan. Het geeft moed en kracht om door te gaan. De weg kan nog lang zijn of moeilijk, maar het eindpunt ligt vast. Er zal een goed resultaat zijn.

Wanneer wij iets voor God doen, en er gaat veel mis, dan mogen ook wij aan Hem vragen om een bevestiging. Is dit echt Uw plan, Heer? Gaat dit echt lukken? Als we dan bevestigd worden kunnen we weer met nieuwe moed aan de slag!

Hulp van Gods Geest

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het werk is dat we het niet doen door eigen kracht of macht. Eigen kracht is altijd beperkt. Onze macht, onze invloed, ons vermogen iets door te zetten, heeft niets te maken met het slagen van ons werk voor God. Wat we nodig hebben is de hulp van de Geest van God. Het werk zal onder leiding van de Geest van God, met Zijn kracht en onder Zijn gezag een werk van God zijn, en niet van mensen.

We lopen soms  het risico om werk, dat we doen voor God, te gaan zien als ons eigen werk. De resultaten zijn dan onze resultaten. Dat voorkomen we door de kracht en het nodige gezag, en ook de visie en de aansturing, te verwachten van Gods Geest.

Vreugde in het werk

Hard werken is niet erg. Werken zonder hoop op goed resultaat wel. God belooft hier aan Zerubbabel dat hij onder luid gejuich het werk zal afronden. De gevelsteen is niet het lichtste onderdeel van het werk, maar geeft wel het naderende einde van het werk aan.

Wanneer we werken met de hulp van Gods Geest en onder Zijn leiding staan, zal Hij ons de kracht geven en zal het werk slagen. Dat is pas een reden om te juichen. Omdat we vooraf al weten dat dit het resultaat zal zijn, zullen de bergen in ons werk veranderen in vlakten en kunnen we met vreugde het werk voor onze Heer doen.

Bijbelboek: Zacharia Trefwoorden: Doorzetten, Geest, Kracht, Macht, Moed