God en de vijfde mus

Midden in een verhaal over oordeel en het belijden van Gods Naam, spreekt de Here Jezus over de prijs van een musje. Twee mussen kosten een penninkje (Matteüs 10:29) en voor twee penninkjes krijg je de vijfde er gratis bij (Lucas 12:6).

6 Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. 7 Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Lucas 12:6-7 (HSV)

God vergeet zelfs de gratis vijfde mus niet. Hij is overal bij betrokken. Bij de mus en bij onze haren. Wat kunnen wij daarvan leren?

Niets is toevallig

In Matteüs 10:29 staat over de musjes dat "... niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om". Er gebeurt niets wat God niet weet. Er gebeurt niets wat Hem ontgaat. Er gebeuren zelfs geen dingen met een musje zonder dat God daarbij is.

En wij zijn voor God belangrijker dan veel musjes. In ons leven gebeurt niets waar God niet bij is of waar Hij niet alles van weet.

God is bij alles betrokken

Onze God, Die in Matteüs "de Vader" wordt genoemd, weet zelfs hoeveel haren we op ons hoofd hebben. Zijn betrokkenheid gaat verder dan wij ons kunnen voorstellen. Hij is niet alleen betrokken bij alledaagse dingen, maar vooral ook bij ons geestelijk welzijn, onze worsteling met oude verkeerde gewoonten of onze verborgen zonden, en met ons diep verdriet.

Belangrijker dan een mus of het aantal haren op ons hoofd is onze geestelijke groei. God, onze Vader, is diep betrokken bij het proces waardoor wij meer op Zijn Zoon Jezus gaan lijken.

Niet bang zijn

Dat onze Vader alles weet, er altijd bij is, en diep betrokken is bij ons leven, kan een troost zijn voor zieken, eenzamen en mensen met een groot verdriet. Voor anderen kan het iets zijn om bang voor te zijn.

Het vers hiervoor (Lucas 12:5) zegt dat wie God niet erkent, redenen heeft om heel bang voor Hem te zijn. Wie Hem oprecht wil volgen, hoeft echter niet bang te zijn, want in Zijn betrokkenheid zal God vóór ons zijn (zie ook vers 8).

En dan is niets, van wat ons overkomt, toevallig. In alles is Hij betrokken bij ons. Laten we open staan voor Zijn inmenging in ons leven. We zijn immers oneindig veel meer waard dan die vijfde mus. In Zijn handen zijn we veilig.

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Belijden, Kostbaar, Toeval, Vaderhart, Veiligheid