Blijf niet stilstaan

We kunnen genieten van de mooie woorden van de Heer Jezus en de wonderlijke daden die Hij doet. Het kan geweldig zijn om alleen maar in Zijn aanwezigheid te zijn. Toch wil de Heer dat we daarbij niet stil blijven staan. We mogen, samen met Hem, verder met Gods missie.

42 En toen het dag geworden was, vertrok Hij en ging naar een eenzame plaats. En de scharen zochten Hem en kwamen tot Hem en trachtten Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen zou heengaan. 43 Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden. 44 En Hij predikte in de synagogen van Judea.

Lucas 4:42-44 (NBG)

De Heer Jezus was in Kafarnaüm en had wonderen en tekenen gedaan en over Gods Koninkrijk gepredikt. Daarna wilde Hij verder trekken. De mensen wilden de Heer Jezus tegenhouden. Gezien de woorden en daden van de Heer was dat wel te begrijpen. Maar Hij ging toch, want Hij had een missie.

Gaan voor de wonderen

Het is niet vreemd wanneer we onder de indruk raken van wat God allemaal kan doen. Wonderen en tekenen kunnen ons bemoedigen. Het vergroot ons geloof en ons ontzag voor Wie God is. Maar het gaat uiteindelijk niet om de wonderen.

God laat zien dat Hij van mensen houdt en bij hen betrokken is. Maar de dingen die Hij doet, zijn bedoeld om de verspreiding van Zijn Goede Nieuws (het evangelie) te bevorderen (zie Marcus 16:20). Wanneer de wonderen (even) ophouden, is God nog steeds onze aanbidding waard en kunnen we nog steeds anderen over Hem vertellen.

Gaan voor de woorden

Het is goed om te luisteren naar Gods Woorden. Een mens leeft niet alleen van brood maar van alles wat God spreekt (vergelijk Matteüs 4:4). Toch roept de Bijbel ons ook op om uit te delen wat we ontvangen. Alleen maar horen en niet doen (wat we gehoord hebben) toont ons geloof niet (zie Jacobus 1:22). Ook mogen we anderen vertellen wat we hebben ontdekt, zodat we het niet voor onszelf houden (zie de opdracht voor iedereen in Matteüs 28:19).

De Heer Jezus gaat weg uit Kafarnaüm omdat Hij bewogen is met anderen, die de boodschap van Gods Koninkrijk nog niet hebben gehoord. Luister naar Zijn woorden en wordt ook bewogen met andere mensen en geef het door.

Gaan voor de Gever

Er wordt wel eens gezegd: Het gaat niet om de gaven maar om de Gever. Inderdaad is Jezus Christus, Die het goed gemaakt heeft tussen ons en God en Die ons zegent met Zijn woorden en daden, Zelf belangrijker dan de woorden en de daden. Het is goed om gewoon bij Hem te zijn!

Maar zelfs hier geldt ook: blijf hier niet stilstaan. Zelfs Maria moest Jezus loslaten en het goede nieuws aan anderen gaan vertellen (zie Johannes 20:17). In Gods aanwezigheid (biddend, lezend, aanbiddend) worden we veranderd. Anderen gaan dat zien. Deel de Heer Jezus ook op die manier met anderen.

Kijk naar Gods goede daden en laat het je in beweging brengen. Luister naar Gods woorden en ga ermee naar anderen. Wees veel in Gods nabijheid en laat het je veranderen zodat anderen in je leven zien wat je mond vertelt.

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Bewogenheid, Evangelisatie, Geloof