De gezalfde van God

Jezus Christus krijgt in de Bijbel veel namen. Eén daarvan is dat Hij de gezalfde van God wordt genoemd. Christus is het Griekse woord voor gezalfde. In het Oude Testament, dat geschreven is in het Hebreeuws, staat er Messias.

Wat betekent dit, dat Jezus de gezalfde is? Hebben we hier vandaag nog iets aan?

16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'
20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.'

Lucas 4:16-21 (NBV)

Door God gezalfd voor een taak

In het Oude Testament werden mensen met olie gezalfd, om aan te geven dat ze een speciale taak van God hadden gekregen. Ze werden voor die taak apart gezet. Koningen werden gezalfd, priesters werden gezalfd en ook profeten werden gezalfd.

Jezus is de Koning van alle koningen, Hij is de Hogepriester, Die bemiddelt tussen God en mensen, en Hij is profeet omdat Hij spreekt namens God. Hij is voor alle drie deze taken door God gezalfd en mag dus met recht de Gezalfde worden genoemd. Hij is de Messias; de Christus.

Jezus, de Gezalfde van vandaag

Aan het begin van Zijn tijd van onderwijs, vlak nadat de Heer de Heilige Geest ontvangen had (zie Lucas 3:21-22), ging de Here Jezus naar de stad waar Hij Zijn jeugd had doorgebracht. Daar las Hij voor uit het boek Jesaja. In hoofdstuk 61 staat: "De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd". God de Vader, in de hemel, zalfde Zijn Zoon met de Heilige Geest.

Hij werd gezalfd. Hij werd apart gezet voor een taak, namelijk om de mensen weer met God te verzoenen. Armen horen dat goede nieuws, gevangenen (slaven van de zonde) worden bevrijd, geestelijk blinde mensen zien de waarheid en onderdrukten van de boze krijgen vrijheid. Dit gebeurt allemaal nog steeds vandaag, wanneer mensen hun leven overgeven aan deze gezalfde Koning (vergelijk Kolossenzen 1:13-14).

Gezalfd door de Geest

Behalve dat de gezalfde Jezus (ofwel Jezus Christus) ook vandaag nog mensen vrijzet van hun zonden en van de slavernij uit de duisternis, wil God ook ons zalven met diezelfde Heilige Geest.

In Lucas 3:16 vertelt Johannes de Doper ons Wie Jezus Christus is.

16 maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Lucas 3:16 (NBV)

Wat een rijkdom om Hem te mogen kennen en ook door Hem gezalfd te mogen worden!

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Gezalfde, Messias, Taak