Herstel elkaar

Als Christenen wandelen we samen op dezelfde Weg. We mogen elkaar helpen om steeds op dat juiste pad te blijven, achter Christus aan. We mogen elkaar adviseren en ook corrigeren. De Bijbelse woorden "iemand terecht helpen" of "iemand op het rechte pad brengen" betekenen in de grondtekst "iemand herstellen".

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

Galaten 6:1

Paulus schrijft hier aan een aantal kerken waar veel is fout gegaan. In dit laatste hoofdstuk roept Paulus de mensen op elkaar te helpen. Want het is niet de vraag óf broeders en zusters misstappen zullen begaan, maar wanneer. Wij hebben elkaar dan nodig, voor herstel.  Maar hoe doe je dat?

Door de Geest geleid

Elkaar helpen, herstellen, is niet uitsluitend voor mensen die heel geestelijk zijn. De woorden: "...u, die door de Geest geleid wordt..." worden in andere vertalingen aangegeven met: "u die geestelijk bent". Daarmee bedoelt Paulus alle Christenen, want alle Christenen worden vanaf de eerste dag geestelijke mensen.

Een Christen (een geestelijk mens dus) mag zich elke dag door de Heilige Geest laten leiden en is daarmee in staat anderen te helpen en te begeleiden en te herstellen op de weg van het geloof. Door het offer van Jezus Christus is er immers altijd weer herstel mogelijk.

In zachtmoedigheid

Elkaar helpen doen we niet omdat we beter zijn dan de ander - als we dat denken is er hoogmoed - maar omdat we gelijk zijn aan de ander. We kunnen allemaal misstappen begaan, zijn allemaal geestelijke mensen en zijn allemaal afhankelijk van de leiding van Gods Geest. Met dit in ons achterhoofd, of beter gezegd, met dit als hoofdgedachte, mogen we de ander benaderen.

Zachtmoedigheid behoort bij de vrucht van Gods Geest (vier verzen hiervoor, namelijk Galaten 5:22). Als we ons boos of trots of verontwaardigd voelen, moeten we goed nadenken of wij de juiste persoon zijn om de betreffende broeder of zuster te helpen. We mogen dan eerst zelf bidden voor de juiste houding in ons hart.

Voorzichtig

Het is toegestaan en zelfs een opdracht om een ander, als die misstapt, te helpen. Maar het is ook mogelijk dat je zelf een misstap begaat. Door ons dat te realiseren blijven we, als het goed is, nederig. We zijn niet meer dan die ander.

Het moet ons ook voorzichtig maken. Terwijl we iemand helpen met een probleem (bijvoorbeeld een hardnekkige zonde), kunnen we ook verleid worden hetzelfde te gaan doen, of onszelf heel belangrijk te gaan vinden.

Laten we daarom, geleid door de Heilige Geest Die altijd bij ons is, elkaar op weg helpen en op die weg houden. Er is altijd herstel voor mensen die de weg terug naar God willen gaan. Laten we bereid zijn anderen te helpen om die weg weer te vinden en ook bereid zijn zelf door anderen hersteld te worden, terug op de weg van God.

Bijbelboek: Galaten Trefwoorden: Geest, Herstel, Verantwoordelijkheid, Zachtmoedig