Zondaar of heilige

Hoe ziet u zichzelf? Als zondaar, of als heilige? Misschien ergens tussenin. Volgens de Bijbel zijn er maar twee mogelijkheden. Waar staat u?

De plaats van een Christen

13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Kolossenzen 1:13 (NBV)

Wie bij Jezus Christus hoort is als het ware vehuisd! We wonen niet meer in de macht van de duisternis (onder de macht van satan), maar in het koninkrijk van Jezus Christus. Daar zijn we naartoe overgebracht, vanaf de dag dat we Jezus vroegen onze zonden te vergeven en onze Heer te zijn. Zijn we dan zondaar, of heilige?

7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.

Efeziërs 5:7-8 (NBV)

We woonden niet alleen in de duisternis, we waren het ook. Dat spreekt over onze eigen verantwoordelijkheid. We worden nu licht genoemd (vergelijk Matteüs 5:14a). Dat komt omdat we bestaan in de Heer Jezus. Ook dat is onze eigen verantwoordelijkheid. We dienen te wandelen in het licht en ons bestaan, ons leven, te hebben in Jezus Christus. Alles door Hem. Alles voor Hem.

Nog even dit. Wat is een zondaar en wat is een heilige?

Wat is een zondaar?

Een zondaar is iemand die slaaf is van de zonde. Hij moet zondigen (vergelijk Romeinen 3:23). Zondigen is iets doen wat God boos of verdrietig maakt. Zonde laat je het doel missen dat God met je heeft.

Wat is een heilige?

Een heilige is iemand die is bevrijd van de zonde. Hij kan nog wel zondigen, maar het hoeft niet. Hij kan nee zeggen. Hij is geen slaaf meer van de zonde, maar hij heeft een nieuwe Heer, namelijk Jezus. Een heilige is iemand die opnieuw geboren is. Hij leeft geen werelds leven meer, maar een geestelijk leven, daarbij geleid en geholpen door de Heilige Geest van God. Een heilige is ook iemand die apart gezet is door God. Dat doet God alleen bij mensen die door het offer van Jezus Christus geheiligd zijn!

Tot slot nog een vers uit de brief aan de Romeinen.

17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.

Romeinen 6:16-17 (NBV)

We zijn nu in dienst van de gerechtigheid. We zijn geen zondaren meer, die vastzitten aan hun zonden, maar heiligen, in dienst van de allerhoogste God.

Bijbelboek: Kolossenzen Trefwoorden: Heilige, Nieuwe schepping, Zondaar