Hulp bij geloven

Er is hulp bij het vasthouden van ons geloof. Zelfs wanneer het heel moeilijk wordt.

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:14-16 (NBV)

Wanneer ons geloof op de proef gesteld wordt, staan we er niet alleen voor. God voorziet in een geweldige hulp!

Hulp, want er is een hogepriester (vers 14)

Jezus Christus, de Verlosser in Wie wij geloven, is hogepriester. En niet zomaar eentje, maar Hij is een hooggeplaatste hogepriester, die niet op aarde maar in de hemel Zijn verzoenend werk heeft gedaan. Deze Hogepriester met een hoofdletter heeft als Enige het recht om voor Gods troon voor ons te pleiten. Wanneer wij het moeilijk hebben met ons geloof, bidt Hij voor ons.

Hulp, want Hij begrijpt onze zwakheden (vers 15)

Niet alleen is Jezus Christus de Enige Die voor ons mag pleiten, Hij weet ook precies wat we meemaken. Hij is 2000 jaar geleden op aarde geweest, als mens, en heeft alle beproevingen die wij kennen ook meegemaakt. Hij heeft niet gereageerd door te zondigen, maar alles overgegeven aan Zijn Vader in de hemel. Dat mogen wij ook doen. Wanneer we beproefd worden weten we dat de Hogepriester, Die met recht voor Gods troon voor ons pleit, precies weet waar Hij het over heeft. Hou dus vast aan uw geloof!

Hulp, want we mogen altijd komen (vers 16)

Deze Hogepriester wil niet alleen voor Gods troon staan, maar God nodigt ons ook altijd om ook bij Hem te komen. Dat mag zonder schroom, zonder verlegenheid, zonder angst. Want Hij is de Genadige, de Helper en geeft ons wat we nodig hebben om in de beproevingen te kunnen volhouden.

In een Engelse vertaling staat: "There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most." We mogen komen en uit genade hulp vinden, wanneer we die het meest nodig hebben.

Bijbelboek: Hebreeën Trefwoorden: Beproeving, Geloof, Hogepriester, Hulp, Meevoelen