Wie is de Heilige Geest?

Wie of wat is de Geest van God? Is het een persoon? Kunnen we hem leren kennen?
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Drieëenheid - Geest - Heilige geest - Persoon

Kijken met herboren ogen

We zijn een nieuwe schepping. Daarom mogen we onszelf, elkaar en ook God zien met nieuwe ogen. Herboren ogen.
Bijbelboek: 2 Korintiërs Trefwoorden: Nieuwe schepping - Wedergeboorte

Het is echt gebeurd

De dood en opstanding van Jezus Christus zijn voorspeld, hebben echt plaats gevonden en hebben een eeuwige betekenis.
Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Geloof - Opstanding - Pasen

Komen, horen en dan doen

Bij Jezus komen en naar Hem luisteren vraagt ook van ons dat we dan doen wat Hij zegt.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Doen - Gehoorzaamheid

Ons woord en ons gezin

Gesproken woorden hebben grote invloed op mensen binnen ons gezin.
Bijbelboek: Genesis Trefwoorden: Gezin - Invloed - Spreken - Woorden

Wie zijn wij voor onze vrienden?

Met de onuitputtelijke liefde van Jezus kunnen we onze vrienden tot de Heer leiden.
Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Evangelisatie - Vrienden

Ons geloof wordt getest

God test ons geloof, zodat het groeit. Abraham is daarin ons voorbeeld.
Bijbelboek: Genesis Trefwoorden: Beproeving - Gehoorzaamheid - Geloof - Overwinning

Hanna, de moeder naar Gods hart

Hanna was een moeder naar Gods hart, omdat ze bad, gaf en zorgde.
Bijbelboek: 1 Samuel Trefwoorden: Moederschap - Ouderschap - Trouw - Voorbede - Zorg