Komen, horen en dan doen

Er zijn veel mensen die Jezus Christus "Heer" noemen, maar niet doen wat Hij zegt.

46 Waarom roepen jullie "Heer, Heer" tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt:

Lucas 6:46, 47 (NBV)

Fundament

Het probleem is dus: Heer, Heer roepen, maar niet doen wat Jezus zegt. De Heer geeft in drie stappen duidelijk aan waar het om gaat. Bij Jezus komen, naar Zijn woorden luisteren en er naar handelen. Dan mogen we Hem Heer noemen.

48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'

Lucas 6:48, 49 (NBV)

Wie komt, hoort en doet zal een huis bouwen op een rots. Jezus is die rots. Wanneer het leven dan moeilijk wordt ben je blij dat het degelijk is gebouwd.

Gehoorzaamheid

Wie wel hoort maar niet doet wat Jezus zegt (niet gehoorzaamt) heeft ook een mooi huis. Maar op een dag zal blijken dat het geen fundament is. Zodra er iets ernstigs gebeurt stort het huis meteen in.

Kom bij Jezus Christus, lees in Zijn Woord en handel ernaar. Gehoorzaamheid aan Hem legt een fundament in ons leven waardoor we stand kunnen houden in tijden van storm.

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Doen, Gehoorzaamheid