Wie zijn wij voor onze vrienden?

In Lucas 19:1-10 zien we een ontmoeting tussen Jezus en een man die weinig vrienden heeft. Door een vriend voor hem te zijn weet Jezus de man voor Zich te winnen.

Interessant zijn voor een ander

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.

Lucas 19:1-4 (NBV)

Alleen al de aanwezigheid van Jezus wekte de nieuwsgierigheid op van Zacheüs. Deze rijke tollenaar had blijkbaar van Jezus gehoord, en wilde wel eens met eigen ogen zien wie Jezus was. Daarvoor moest hij in een boom klimmen dus hij had er heel wat voor over.

Willen mensen ons ook graag spreken of te zien krijgen wanneer we in de buurt zijn? Is ons leven, samen met Jezus, zo door Hem beïnvloed dat de mensen om ons heen er wat voor over hebben om ons te ontmoeten?

Vriendschap sluiten met de ander

5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Lucas 19:5 en 6 (NBV)

Jezus werd vrienden met de man zonder vrienden (zie ook vers 7). Wie dat doet kan rekenen op kritiek en tegenstand van buitenaf. Daar trok de Heer Zich niets van aan. De vraag is of dat voor ons wel belangrijk is. Wanneer we vriendschap sluiten met een ander, kijken we dan naar de gevolgen voor onszelf? Wat anderen van ons gaan denken en of de nieuwe vriend wel betrouwbaar is, spelen die afwegingen mee?

Willen wij, net als onze Heer, vriend zijn van iemand die de Heer (nog) niet dient, die misschien niet eens aardig is?

De weg wijzen voor die ander

7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.' 9 Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Lucas 19:7-10 (NBV)

Zodra Jezus bij Zacheüs binnengekomen is, toont Zacheüs door zijn daden (voornemens) dat hij voortaan een ander leven wil leiden. Het is niet de bedoeling dat mensen, omdat ze met ons gesproken hebben, opeens anders willen leven. Het gaat erom dat zij, door ons heen, Jezus hebben gezien. Wij mogen op Jezus Christus wijzen, door wie we zijn, wat we doen en wat we zeggen.

Ieder van ons kan een vriend zijn voor iemand, die Jezus nodig heeft!

In vers 10 staat waarom Jezus Christus hier op aarde was. Om verloren mensen te zoeken en te redden. Waarom zijn wij hier?

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Evangelisatie, Vrienden