Ons woord en ons gezin

Als mens zijn we geschapen naar Gods beeld. Hij schiep de wereld door Zijn woorden. Onze woorden hebben ook kracht en zullen zeker hun uitwerking niet missen. Wat kunnen we hierover leren en hoe gaan we er zorgvuldig mee om?

Woorden om spijt van te krijgen

We beginnen met een negatief voorbeeld. Lees Genesis 31:19-35.

Jakob wil bij zijn oom Laban weg maar durft een confrontatie niet aan. Daarom vertrekt hij in het geheim en neemt alles mee dat hem toebehoort. Zijn jongste (en meest geliefde) vrouw Rachel steelt echter een aantal van de godenbeeldjes van Laban, zonder dat Jakob dit weet.

Laban wil afscheid nemen dus reist hij achter Jakob aan. Hij beschuldigt Jakob er ook van zijn godenbeeldjes te hebben gestolen. Jakob reageert boos, met de woorden:

Maar degene bij wie u uw goden aantreft, mag niet in leven blijven.

Genesis 31:32 (NBV)

Jakob wist niet dat Rachel de godenbeeldjes gestolen had. Toch is het zijn geliefde Rachel die kort daarna, bij het ter wereld brengen van haar eerstvolgende kind, het leven laat (Genesis 35:16-18).

Onze woorden kunnen zowel zegenen als vervloeken. Dat zijn niet zomaar loze woorden, maar dat zijn woorden die een positief of een negatief gevolg hebben. Jakobus zegt het zo:

9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Jakobus 3:9-10 (NBV)

Gelukkig hebben onze woorden niet altijd zo'n letterlijk gevolg! De reden daarvoor is niet dat onze woorden krachteloos zouden zijn, maar dat God ons beschermt tegen onszelf. Laten we ons daarom goed bedenken wat we zeggen!

Woorden om te zegenen

Iemand die zegent spreekt positieve woorden uit over een ander. Vooral binnen het gezinsverband geeft God veel invloed aan mensen om elkaar te zegenen. Een voorbeeld daarvan lezen we in Genesis 27:1-24, en Genesis 27:34-38.

Isaak vermoedde dat hij stervende was, en wilde zijn beide zonen zegenen. De oudste zou de beste zegen krijgen. Daarom stuurt hij hem, Esau, op weg om op wild te gaan jagen en dat voor hem klaar te maken. De moeder van Esau hoort alles en wil graag dat de jongste, Jakob, de zegen krijgt. Daarom bedenkt ze een listig plan en wordt Jakob gezegend door zijn vader, in plaats van Esau.

Zodra Esau daar achter komt vraagt hij zijn vader of die hem ook wil zegenen. Het antwoord van Isaak is zeer betekenisvol.

Isaak antwoordde hem: 'Ik heb hem heer en meester over je gemaakt, hem al zijn broers als dienaar gegeven, en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn zoon?'

Genesis 27:37 (NBV)

De zegen die Isaak heeft uitgesproken voor zijn zoon Jacob hebben grote invloed op de toekomst van Jakob. De zegen is blijkbaar ook niet meer terug te nemen. Wat vooral belangrijk is om op te merken, is dat het ook gevolgen heeft voor de broer van Jakob, die als gevolg van deze zegen voor Jakob zelf met veel minder genoegen moet nemen!

We mogen binnen ons gezin weloverwogen en bewust onze kinderen zegenen, elke dag, met kleine en grote dingen. God hecht daar waarde aan en verbindt Zijn Naam er aan. (Vergelijk dit ook met Matteüs 16:19).

Woorden om te overwegen

God geeft in Zijn Woord regelmatig aanwijzingen met betrekking tot ons spreken. Ons spreken heeft namelijk grote invloed. Op onszelf en op anderen tot wie of over wie wij spreken. Dit behoedt ons ervoor te roddelen (kwaad spreken over anderen). Het is ook niet goed om minachtend over onszelf te spreken. Benut elke gelegenheid om positief over anderen te spreken! God verleent er kracht aan en het bouwt ons gezin op.

David bad in Psalm 19 dat zijn woorden en gedachten altijd zijn Heer zouden mogen blij maken.

Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Psalm 19:15 (NBV)

Bijbelboek: Genesis Trefwoorden: Gezin, Invloed, Spreken, Woorden