Johannes

Johannes behoort tot de Historische boeken. Het is het vierde boek van het Nieuwe Testament.

Het brood dat leven geeft

Jezus Christus noemt Zichzelf brood des levens. Hij zegt dit omdat de mensen om Hem heen om een zichtbaar teken vragen.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Brood - Leven - Vrede

De manier om bij de Vader te komen

Er leiden vele wegen naar Rome, luidt het gezegde. Maar er is maar een manier om bij de Vader in de hemel, bij God de Schepper te komen.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Hemel - Leven - Waarheid

Niet thuis zitten maar vruchtdragen

Wie Jezus Christus wil volgen, krijgt de opdracht om op weg te gaan en vrucht te dragen. Thuis blijven zitten mag dus niet.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Afhankelijkheid - Eeuwig - Geloof - Vrucht dragen

Veel schapen, één kudde

Christenen zijn er over de hele wereld. Ook al komen we uit verschillende landen, spreken we verschillende talen en hebben we onze eigen gewoonten, we zijn één kudde.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Christen - Eenheid - Herder - Luisteren - Stem

Jezus Christus was vol van Gods woord

Wanneer Jezus Christus in de woestijn door de satan wordt verzocht, komen al Zijn antwoorden rechtstreeks uit de Bijbel. Hij doet het ook bij andere beproevingen.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Aanval - Beproeving - Bijbel - Strijd - Wegwijzer

Leerlingen die de waarheid kennen

Wanneer de Here Jezus vertelt dat ook Hijzelf altijd doet wat de Vader in de hemel zegt, komen velen tot geloof.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Discipelschap - Inzicht - Voorbeeld - Waarheid

Het werk van Jezus in de hemel

De afgelopen 2000 jaar is Jezus Christus actief, op aarde en in de hemel. Het werk van Jezus in de hemel bestaat uit meerdere zaken.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Hemel - Voorbede - Werk Jezus

God laat ons vrucht dragen

Vrucht dragen voor God kunnen we niet uit onszelf. Het is een werk van God in ons leven.
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Snoeien - Vrucht dragen

Wie is de Heilige Geest?

Wie of wat is de Geest van God? Is het een persoon? Kunnen we hem leren kennen?
Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Drieëenheid - Geest - Heilige geest - Persoon