God laat ons vrucht dragen

Door de zonde was de relatie tussen God en mensen verbroken, maar door genade en het geloof in Jezus Christus zijn we geroepen tot een diepe relatie met God. God wil dat uit die relatie met Hem ook vruchten ontstaan.

We lezen eerst Johannes 15:1-5.

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:1-5 (NBV)

Uit deze vijf verzen kunnen we drie manieren zien die God gebruikt om ons vrucht te laten dragen.

We dragen vrucht wanneer God ons snoeit (vers 2)

In vers 1 lezen we dat God Zelf de wijnbouwer is. Hij houdt de wijnstok goed bij en kijkt regelmatig naar de ranken of er vrucht aan groeit. Als er helemaal geen vrucht aan groeit wordt die rank weggesneden. Een rank draagt altijd vrucht tenzij de rank dood is. Dode ranken worden afgesneden van de wijnstok, van Christus. 

De ranken die wel vrucht dragen worden met zorg behandeld, ook al is de vrucht nog zo klein of onbetekenend. Maar zelfs als uitbundig vrucht gedragen wordt zal de wijnbouwer delen van de rank afknippen, staat er in vers 2. Het is pijnlijk wanneer de Heer dingen aanraakt in ons leven en wegsnijdt. Maar het doel is dat er meer vrucht komt. Wanneer God aan ons leven werkt, en wij staan dat toe, heeft dat altijd positieve gevolgen. Daarin mogen we leren om Hem te vertrouwen.

Een in het oog springende manier waarop God ons snoeit is door Zijn Woord (zie vers 3). Zijn we (blijvend) ongehoorzaam, dan gaan we dood, dragen geen vrucht en worden weggeknipt. Maar als we Zijn zorg toelaten door gehoorzaam te zijn dragen we vrucht en worden we gesnoeid. Gods Woord kan dus pijn doen in ons leven.

Het eerste wat God doet om ons vrucht te laten dragen is dus snoeien. Hoe groeit daarna die vrucht?

We dragen vrucht doordat God ons het Leven van Jezus geeft (vers 4)

We lezen in vers 4 dat een rank die niet aan de wijnstok vastzit geen vrucht kan dragen. Alleen doordat een rank aan de wijnstok verbonden is kan er vrucht ontstaan, omdat in de wijnstok alle benodigdheden aanwezig zijn, zoals water en voeding. Wanneer we bij Jezus Christus horen, zijn we geënt op Jezus.

...en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel.

Romeinen 11:17b (NBV)

Hierdoor stroomt het Leven, dat alleen bij Hem te vinden is, ook in ons. God geeft ons het Leven van Jezus.

We dragen vrucht omdat God ons aan Jezus verbindt (vers 5)

In vers 5 lezen we de belofte: "Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen". God bindt ons als het ware aan Jezus vast. Van nature zijn we geneigd om onze eigen weg te gaan, maar als we inzien dat we zonder Jezus niets kunnen doen begrijpen we waarom we aan Hem verbonden moeten zijn. Het is niet een ijzeren ketting of een verplichting die ons bindt, maar de liefde van Hem voor ons, en van ons voor Hem. We zijn immers geroepen om één te zijn met Hem.

We kunnen dus geen vrucht dragen door eigen inspanning. Vruchten groeien gewoon. Vanzelf. Tenminste, wanneer de takken die ze dragen vastzitten aan de stam, waaruit het Leven moet komen.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Snoeien, Vrucht dragen