We hoeven niet in de duisternis te zijn

Zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus Christus werd al over Hem gesproken door een profeet, Jesaja genaamd. Hij zei: "Een volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht." (Jesaja 9:1). De Here Jezus noemt Zichzelf ook het licht van de wereld.

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

Johannes 8:12 (NBV)

Wat betekent dit vandaag voor ons?

Het licht voor de wereld

Het licht is voor mensen die in duisternis wandelen. Het is voor mensen die nog niet verlost zijn van zonde en de weg naar de hemel nog niet kennen. Jezus Christus is gekomen voor al deze mensen, zodat ze door Hem de weg naar verlossing en de weg naar de hemel leren kennen.

Hij wordt het ware licht genoemd, dat ieder mens verlicht (zie Johannes 1:9). Zonder Jezus Christus is er geen licht maar enkel duisternis.

Het volgen in Zijn voetspoor

Om verlost te kunnen worden en om de weg naar de hemel te vinden, moeten we ons leven helemaal overgeven aan Jezus Christus en in het voetspoor gaan van Hem Die zegt: "Ik ben het licht van de wereld." Wie als volgeling achter Hem aanloopt, zal niet meer verdwalen en niet meer hoeven struikelen over onzichtbare obstakels. Hij hoeft niet meer bang te zijn om verkeerd uit te komen.

Het is niet alleen licht geworden omdat we bij Hem in de buurt lopen, maar omdat Hij ons overgeplaatst heeft. Door ons over te geven, worden we verhuisd van de duisternis en de macht van die duisternis, naar het Koninkrijk van Zijn licht (zie Kolossenzen 1:13).

Het licht door ons heen

Jezus Christus volgen betekent dat we licht hebben dat leven geeft. Het betekent ook dat dit licht door ons heen naar anderen kan stralen. Dit Koninkrijk van licht is niet alleen voor ons, maar ook voor anderen.

De Here Jezus wil dat Zijn discipelen het licht van de wereld zijn (uitstralen), zodat velen Hem zullen vinden en in het licht zullen komen (vergelijk Matteüs 5:14).

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Duisternis, Licht