Leven, ook wanneer je sterft

Wie graag wil leven ook nadat hij is gestorven, zou kennis moeten maken met Hem Die zegt: "Ik ben de opstanding en het leven." Toen de broer van Marta, Lazarus, gestorven was, had Marta een gesprek met Jezus, Die een goede vriend van de familie was. Ze wist dat Jezus de dood van Lazarus had kunnen voorkomen. Jezus vertelde haar Wie Hij werkelijk was, en vroeg of ze dat geloofde.

21 Marta zei tegen Jezus: 'Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.' 23 Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 24 'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' 25 Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'

Johannes 11:21-26 (NBV)

Jezus is de opstanding

Voor iemand die is overleden, is het wellicht geen troost als je zegt dat Jezus Christus het Leven is. Daarom is het zo mooi dat de Heer hier ook zegt: "Ik ben de Opstanding."

De Heer is niet alleen Zelf drie dagen na Zijn dood aan het kruis opgestaan uit de dood, maar belooft ook dat ieder die in Hem gelooft uit de dood zal opstaan (zie Johannes 6:40).

De belofte die we vinden in deze naam van Jezus: "de Opstanding en het Leven" biedt zowel hoop voor iedereen die nog leeft, als ook voor hen die gestorven zijn.

Jezus is het leven

Jezus Christus is het leven voor wie in Hem geloven. Dat geldt niet alleen voor het leven hier op aarde, maar vooral ook voor het leven daarna. Jezus geeft eeuwig leven. Wie in Hem gelooft zal nooit sterven (vers 26).

Dit betekent dat wie in Hem gelooft al eeuwig leven in zich heeft (vergelijk Johannes 3:16). Het is een eeuwig leven met Hem, dat vandaag kan beginnen, en wanneer we deze wereld verlaten overstroomt naar de hemel.

Geloven we dit?

De Heer vroeg aan Marta of zij dit allemaal gelooft. Haar antwoord was: "Ja" (vers 27). Ook vandaag stelt Jezus ons de vraag: "Geloof je dat?" Geloven wij dat we, wanneer we door Hem het eeuwige leven hebben ontvangen, nooit zullen sterven?

Laten we ons leven in Gods handen leggen. Dan is het veilig, nu en voor altijd.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Eeuwig, Geloof, Leven, Opstanding