Het Koninkrijk is samen opgroeien

Het Koninkrijk der hemelen is nu. Daarin leven mensen die God dienen en mensen die niets van Hem willen weten samen met elkaar. Tot op die ene dag.

24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: "Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?" 28 Hij antwoordde: "Dat is het werk van een vijand." De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" 29 Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.'"

Matteüs 13:24-30 (NBV)

Als God liefde is...

Deze vraag wordt vaak gesteld. Als God liefde is, waarom laat Hij dan zoveel onrecht toe in deze wereld? Eén van de redenen is dat God alle mensen samen laat opgroeien. Wanneer de tijd daarvoor rijp is zal Hij de oogst binnenhalen. Pas dan wordt het onkruid verzameld, zegt de gelijkenis, en verbrand. Het graan mag naar de schuur (naar de hemel).

Wie gehoorzaam is aan de Koning en deze liefheeft en wil dienen, is als het goede zaad dat opgroeit en vrucht draagt. Wanneer we eenmaal in de hemel zijn zal er geen leed en verdriet meer zijn. Want God is liefde.

Samen opgroeien

Elke vergelijking gaat ergens mank. In deze gelijkenis lijkt het erop dat iemand die niet voor de Koning wil leven, altijd zo zal blijven. In werkelijkheid zal ieder mens tot de laatste minuut de kans hebben om te kiezen voor zijn Schepper. Daarom is het zo belangrijk om samen op te groeien: Als we onze Schepper al kennen kunnen we anderen over Hem vertellen!

Laten we God vertrouwen voor de keuzen die Hij maakt. Wij groeien op in een wereld vol geweld en onrecht. Kennen we God? Laten we dan met de liefde van God, die in onze harten is uitgestort, andere mensen vertellen over deze liefde! (vergelijk Romeinen 5:5)

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Koninkrijk, Toekomst