Het Koninkrijk dat overal doordringt

Het Koninkrijk van de hemel heeft de eigenschap overal door te dringen. Zowel in het leven van Christenen, als in de hele wereld.

33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'

Matteüs 13:33 (NBV)

Zuurdesem werd bij het bakken van brood gebruikt om het meel te laten rijzen. Het brood dat gebakken werd van dit "verzuurde" deeg werd voller van smaak, was langer houdbaar en was veerkrachtiger.

Doordringen in deze wereld

Dit Koninkrijk, dat vanuit de hemel wordt bestuurd, dringt in de wereld door in alle uithoeken. Het goede nieuws (evangelie) over Jezus Christus is klein begonnen, maar vermenigvuldigt zich. Daarmee is het Christendom het snelst groeiende geloof ter wereld geworden.

Wanneer het evangelie overal verkondigd is, ofwel het zuurdesem van het Koninkrijk overal is doorgedrongen, breekt een nieuwe fase aan (vergelijk Matteüs 24:14). Dan zal Jezus Christus terugkomen om iets nieuws te maken; een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor iedereen die in Zijn Naam gelooft.

Doordringen in ons leven

Ook in het leven van iedereen die in Zijn Naam gelooft, dringt het Koninkrijk in alle uithoeken door. Het is Gods verlangen dat we alle aspecten van ons leven aan Hem overgeven, zodat Hij alles kan aanraken met Zijn veranderende kracht en we meer en meer op Jezus, Zijn Zoon, gaan lijken.

Daar waar wij gehoorzaam zijn aan Gods woord, dringt het licht van het Koninkrijk van de hemel verder door in ons leven. Dat licht zal ook zichtbaar zijn in de wereld, waardoor we de komst van Jezus Christus helpen bespoedigen.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Evangelisatie, Groei, Leven, Wereld