Hoogste Heer en Koning

Jezus Christus wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel de hoogste Heer en de hoogste Koning genoemd. Andere vertalingen zeggen ook: Koning der koningen en Here der Heren.

Deze bijzondere namen zien we ook terugkomen wanneer de Here Jezus, bij de start van het duizendjarig vrederijk, verschijnt op een wit paard.

14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.

Openbaring 19:14-16 (NBV)

Waarom er duizend jaar vrede is

Nadat de (nog aanstaande) jaren van verdrukking voorbij zijn, komt Jezus Christus terug op aarde. Hij komt in grote majesteit en rekent af met "het Beest" (de antichrist), die zoveel mensen heeft weten te verleiden.

De satan wordt dan door een engel vastgebonden en voor 1000 jaar in een afgrond verzegeld. In die 1000 jaar zal Jezus Christus op aarde heersen met ijzeren staf (Openbaring 19:15), samen met alle mensen die niet voor de antichrist gebogen hebben (20:4).

De reden dat er vrede zal zijn, is omdat Jezus Christus de Vredevorst is, omdat Hij over de hele aarde zal regeren, en omdat de satan gebonden is en de mensen niet meer kan verleiden (Openbaring 20:3).

De hoogste Koning

De Here Jezus wordt de hoogste Koning genoemd. Een koning heeft onderdanen die moeten doen wat hij zegt. Een koning maakt wetten (of delegeert dit aan een regering) waar mensen zich aan moeten houden.

Wanneer wij erkennen dat Jezus Christus de Koning van alle koningen is, dan betekent dit dat niet alleen alle koningen en presidenten op deze wereld aan Hem onderworpen zijn, maar ook wijzelf.

De hoogste Heer

De Here Jezus wordt ook de hoogste Heer genoemd. Een Heer is iemand aan wie je je hele leven onderwerpt. Het is meer dan Hem gehoorzamen omdat Hij de koning is. Het betekent dat je hele leven Hem toebehoort.

Mag Jezus Christus de hoogste Heer zijn in ons leven? Mag Hij op de troon van ons hart zitten en de belangrijke beslissingen in ons leven voor ons nemen?

Wij mogen uit vrije wil kiezen om Hem te dienen. Hij is een zachtmoedige Koning en een onzelfzuchtige Heer. Uiteindelijk zullen alle mensen hun knie buigen voor deze Koning en deze Heer.

Laten we zorgen dat we bij die grote groep mensen horen, die vrijwillig hun knieën buigt voor deze Koning, en met hun mond belijdt dat Hij hun Heer is.

Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Heer, Koning, Vrede, Zachtmoedig