Het Koninkrijk is Gods project

Het Koninkrijk van de hemel is in de hemel tot stand gekomen. Het is een Koninkrijk op aarde dat God vanuit de hemel aanstuurt. Het is een bouwproject, waarin God een schuilplaats biedt voor alle volkeren van deze wereld. Het geeft hen ruimte en veiligheid.

31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

Matteüs 13:31-32 (NBV)

Een klein begin

Het Koninkrijk der hemelen is begonnen als een piepklein begin. Het mosterdzaad waarover wordt gesproken in dit Bijbelgedeelte is het zaad van zwarte mosterd. Het is niet groter dan een speldeknop.

Gods Koninkrijk is klein begonnen. Of we het nu hebben over Gods volk Israël, dat begonnen is met één man, of met de kerkelijke gemeente, die op één dag ontstond, het was een klein begin. Zo kan God ook in onze levens heel klein beginnen, en er iets moois van maken.

Gestage groei

Dit bijna onzichtbare zaadje groeit uit tot een enorme struik, die wel drie meter hoog kan worden. Goed vergelijkbaar met een boom. God is een God van leven en van groei. Het Koninkrijk der hemelen is onder Zijn leiding gegroeid tot de grootste en snelst groeiende godsdienst in de wereld.

In Europa groeit het Christendom het langzaamst. Misschien komt dit wel omdat we zo tolerant zijn met elkaar. Het wordt immers vaak niet gewaardeerd als iemand zegt: Jezus is de enige weg; er is maar één weg naar de hemel. Bidt dat God ook in Europa een grote oogst kan binnenhalen (vergelijk Matteüs 9:37).

De volkeren van de wereld

Het Bijbelgedeelte zegt dat de struik zó groot wordt, dat de vogelen van de hemel zich erin kunnen nestelen. Een thuis vinden en veilig zijn, dat zijn de kenmerken van het Koninkrijk der hemelen.

Een boom waarin de vogels kunnen wonen, is in de tijd van de Bijbel een bekend beeld van een machtig rijk, dat bescherming biedt aan zijn onderdanen. In de Joodse traditie zijn de vogels de volkeren. Hoewel het Koninkrijk bedoeld is voor iedereen, moet ieder mens een eigen keus maken voor God, en voor het offer van Zijn Zoon Jezus aan het kruis, om deel te worden van dit Koninkrijk.

Gods plan (project) met deze wereld is het bouwen van een Koninkrijk, waarin alle volkeren van de hele wereld hun Maker mogen ontmoeten.

Bijbelboek: Matteüs Trefwoorden: Eeuwigheid, Hemel