Schitteren door Zijn Woord, of morren en tegenspreken

Morren en tegenspreken lijken soms gewoon kleine versprekingen. Toch kan het ervoor zorgen dat we niet zuiver en smetteloos zijn. Is dat belangrijk? Ja, want we mogen schitteren als sterren aan de hemel.

14 Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16 Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.

Filippenzen 2:14-16 (NBV)

Het gewicht van wat we zeggen

Wanneer we iets doen, kunnen we dat al mopperend en tegensprekend doen. Onze woorden besmeuren ons, ons werk en hoe we overkomen bij andere mensen. God wil dat we zuiver zijn. Hij roept ons niet eens op om niet te moorden of te stelen, maar in vers 14 worden we opgeroepen om op onze woorden te passen!

Wat we zeggen heeft veel invloed op hoe we eruit zien. Het bepaalt het verschil. Verspreiden we Zijn licht, of vallen we niet erg op tussen mensen, die Gods licht nog niet kennen?

De schittering van een zuiver leven

We zullen niet zomaar van onszelf zeggen dat we schitteren als sterren aan de hemel. Toch worden we hiermee vergeleken wanneer we ons best doen om te leven als onberispelijke kinderen van God. Dat zijn Christenen die voorzichtig zijn met wat ze zeggen, denken en doen.

En als er iets fout gaat mogen ze vergeving vragen en worden ze door God opnieuw zuiver gemaakt. Zie 1 Johannes 1:9.

De rol van Gods woord in die zuivering

De Bijbel, het woord van God, is belangrijk wanneer we willen leren op onze woorden te passen. Door veel in Gods woord te lezen, worden onze gedachten vernieuwd, wordt ons verlangen bijgesteld en wordt onze blik op God gericht. Dit helpt ons om in het dagelijks leven meer op Jezus Christus te gaan lijken.

Jezus Christus zei in Johannes 15:3 tegen zijn discipelen, dat ze rein waren vanwege de woorden die Hij tot hen gesproken had.

Het woord van God brengt leven! Lees het daarom iedere dag en wordt, door Zijn woord, een stralende ster!

Bijbelboek: Filippenzen Trefwoorden: Leven, Licht, Mopperen, Woord, Zuiver