De enige Weg naar de hemel

Tegenwoordig vinden mensen je arrogant, als je beweert dat er maar één weg is naar de hemel. Het wordt "onverdraagzaam" of "intolerant" genoemd. Toch zei Jezus Christus van Zichzelf: Ik ben de Weg! Niemand komt bij de hemelse Vader, dan door Mij. Hij sprak daarmee de waarheid. Hij gaf ons daarmee het eeuwige leven.

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:3-6 (HSV)

De enige Weg

De Here Jezus had in vers 3 gezegd dat Hij voor ons een plaats zou gaan bereiden. Daarna zou Hij terugkomen en ons halen, zodat wij zouden zijn waar Hij is. Thomas, een leerling van de Here Jezus, vroeg daarom in vers 5 waar de hemel is. Het antwoord is eenvoudig: Ik ben de Weg (naar de hemel).

Je komt alleen maar door Jezus Christus bij de Vader, Die in de hemel woont. Deze uitspraak is niet intolerant, maar juist duidelijk en bevrijdend! De meeste wegen die door de diverse godsdiensten in deze wereld worden aangewezen, hebben te maken met onze eigen inzet, onze goede werken of "de god in ons". Gelukkig hoeven we het daar niet van af te laten hangen, want die "eigen weg" zou ons nooit brengen bij de plaats die de Heer voor ons gereedgemaakt heeft!

De enige Waarheid

Dat Jezus Christus de enige Weg is, is de enige Waarheid. De Heer moedigt ons in het onderstaande vers aan, om die Waarheid te geloven, omdat Hij (Jezus) en de Vader (Die in de hemel woont) samen Eén zijn. Geloven we dan nog niet, geloof dan om de werken, die Jezus heeft gedaan (alle wonderen).

Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

Johannes 14:11

De Here Jezus is Zelf de Waarheid. En als Gods Zoon heeft Hij door Zijn werken laten zien hoe betrouwbaar deze Waarheid is.

Het enige Leven

Jezus Christus noemt Zich, behalve de Weg en de Waarheid, ook het Leven. Dit gaat over het leven op die plaats, waarvan de Heer in vers 3 al had gezegd dat Hij die voor ons gereedmaakt. Dat wil zeggen, voor iedereen die Jezus Christus aanvaardt als de enige Weg naar dit Leven en de enige Waarheid over dit Leven.

Andere godsdiensten of filosofieën hebben het over een ander leven na de dood. Bijvoorbeeld over reïncarnatie (opnieuw terugkomen in deze wereld), of het Nirvana (een oneindig niets), of "dood is dood". Dit is absoluut niet het Leven waarover Jezus Christus hier spreekt. Jezus is de Weg naar dit Leven samen met God de Vader en samen met Hem. Zijn Woorden zijn de Waarheid die, als we ze geloven, ons brengen naar dit Leven.

De Weg ligt er. De keuze is aan ons. Wandel de Weg! Kies voor de Waarheid! Ontvang het Leven!

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Eeuwigheid, Geloof, Hemel, Leven, Waarheid