Een goede Herder geeft om zijn schapen

Wanneer de Here Jezus aan Zijn leerlingen vertelt, dat Hij de Goede Herder is, doet Hij dat niet alleen om ze te bemoedigen. Hij liet ook het verschil zien tussen een Goede Herder en de slechte herders uit die tijd.

10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Johannes 10:10-11 (HSV)

De goede Herder komt naar Zijn schapen toe

De Joodse (godsdienstige) leiders hadden iemand uit de synagoge gegooid, omdat die man de waarheid sprak over Jezus. De Here Jezus zoekt hem op. In tegenstelling tot de slechte herders van die tijd, zoekt de Heer mensen op en biedt hen de Weg naar genezing en vergeving aan.

Jezus Christus is als goede Herder naar deze wereld gekomen om ons op te zoeken, zodat we niet hoeven te dwalen.

De goede Herder geeft leven en overvloed

Hij is gekomen, zodat we leven zouden hebben en overvloed. De Heer spreekt hier over eeuwig leven. Niet oneindig lang leven hier op aarde. Niet leven en sterven en terugkeren, zoals sommige religies onderwijzen. Niet voor altijd in een oneindig niets. Zelfs niet eeuwig leven in matige omstandigheden. De Heer is gekomen om ons voor eeuwig overvloed te geven in de hemel, in Zijn woonplaats. Wie in Hem gelooft hééft eeuwig leven (Johannes 3:16).

De Goede Herder geeft Zijn eigen leven

De enige manier waarop de Here Jezus dit eeuwige leven aan ons kon geven, was door Zijn eigen leven te geven. Dat is het kenmerk van echte toewijding, van goede bedoelingen, van echte liefde voor de Zijnen.

Jezus Christus heeft dit niet alleen maar gezegd (mooie woorden) maar ook werkelijk gedaan! Hij is voor ons, voor Zijn schapen gestorven. Zijn dood aan het kruis heeft voor ons de Weg geopend tot de Vader in de hemel.

Dit is een goede Herder! Iemand Die geeft om u en jou! Iemand Die bereid was te sterven voor ons. Wij mogen deze Herder volgen, zodat we leven ontvangen, en overvloed.

Bijbelboek: Johannes Trefwoorden: Herder, Leven, Offer, Zorg