Hoe God de Bijbel gebruikt

God gebruikt Zijn Woord om mensen te nieuwe dingen te leren en de weg te wijzen. Er zijn veel manieren waarop God dat doet. Hij is een creatieve Leraar. De Bijbel wordt onder andere vergeleken met een zwaard, een spiegel en een lamp.

De Bijbel als zwaard

12 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Hebreeën 4:12 (NBV)

Bij niet-gelovigen geeft de Bijbel het verschil aan tussen zwart en wit, tussen licht en duisternis, waarheid en leugen. Het brengt daarmee scheiding. De Bijbel vertelt de waarheid over mensen en over God, zonder er doekjes omheen te winden. In Zijn Woord lezen we wat zonde is en wordt de weg naar verlossing getoond.

Bij gelovigen wordt in Gods Woord het verschil duidelijk tussen oud leven en nieuw leven, tussen onze wil en de wil van God. Het Woord van God is een tweesnijdend zwaard in de hand van de Heilige Geest. Het scheidt onze gedachten, onze opvattingen. Het geeft duidelijkheid in onze overleggingen.

Wie zijn leven waardevol (voor anderen) wil leven, leest de Bijbel!

De Bijbel als spiegel

22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Jakobus 1:22-25 (NBV)

Niet-gelovigen zien in het Woord van God wie zij zijn als mens tegenover God. De bedoeling van deze "bespiegeling" is niet om te oordelen, maar om aan te tonen dat deze verwrongen relatie met God hersteld kan worden, en hoe dat in zijn werk gaat.

Gelovigen zien in de Bijbel zichzelf en worden opgeroepen te veranderen en van koers te veranderen. Zijn Woord roept op om zuiver voor God te leven. Daarom zegt Jakobus (in vers 22): Niet alleen lezen, maar ook doen!

De Bijbel als lamp

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Psalm 119:105 (NBV)

Zijn Woord is als een lamp die we nodig hebben in de wereld om ons heen. Er zijn zoveel wegwijzers, zoveel raadgevers en toch zo weinig waarheid. Het Woord is als een lamp vlak voor mijn voet, niet voor verderop, zodat we niet slechts af en toe even lezen. Bij iedere stap wil  Zijn Woord ons bijlichten.

Gods Woord helpt ons antwoord te vinden op al onze vragen over wat goed is en wat niet. De Bijbel geeft bemoedigingen wanneer we het moeilijk hebben. Het laat ons zien wat onze toekomst is: Veilig, licht, mooi, bij God, eeuwig.

Het doel van dit Woord is dat we ons laten reinigen, niet zondigen, Hem zoeken en vinden.

Bijbelboek: Hebreeën Trefwoorden: Bijbel, Gehoorzaamheid, Spiegel, Zwaard