Het gebruiken van Gods woord

Het woord van God wordt in de Bijbel vergeleken met een zeer scherp zwaard. In Efeziërs 6:17 staat dat we het woord van God moeten hanteren en dat dit het zwaard van de Geest is (vooral duidelijk in de vertaling van het NBG uit 1951). 

Daarom is het goed om te weten wat dit zwaard, dat we moeten gebruiken, precies inhoudt.

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Hebreeën 4:12 (NBV)

Levend en krachtig

Dit zwaard, het woord van God, is levend en krachtig. We kunnen het alleen hanteren als we dat geloven en er zo mee omgaan.

Het is levend omdat het uitgesproken is door de levende God, en omdat het ons nieuwe leven in ons binnenste kan voeden. En ook omdat het nieuw leven kan voortbrengen in mensen die gehoor geven aan dit woord.

Het is krachtig omdat het de waarheid sterker uitspreekt dan de grootste leugen, omdat het licht brengt in de duisternis en omdat het mensenlevens verandert.

Doordringend

Het woord van God dringt door tot het diepst van ons wezen. Zo diep dat daar onze ziel en geest elkaar raken. Wanneer we Gods woord de ruimte geven in ons leven, is er geen film of boek of mens of gebeurtenis die ons dieper kan raken dan dat woord.

Daarom kan God ons, als we het toestaan, met Zijn Woord veranderen waar we het meest verandering nodig hebben, diep van binnen.

Opvattingen en gedachten

Onze opvattingen en gedachten, die we diep in ons hart koesteren, worden door het woord van God blootgelegd. Het woord is in staat ons te overtuigen van Gods waarheid, van Gods gerechtigheid en heiligheid. Wanneer we van Zijn waarheid overtuigd worden, zullen we veranderen (vergelijk Romeinen 12:2).

Wie het woord van God gebruikt (leest, leeft, doorgeeft) zal ontdekken dat het licht en leven brengt. Het brengt ook overtuiging en verandering, niet alleen bij onszelf maar ook bij de mensen met wie we in contact komen en met wie we spreken over dit schitterende woord van God.

Bijbelboek: Hebreeën Trefwoorden: Bijbel, Nieuwe schepping, Zwaard