Geef een dwaas geen antwoord

Iemand die beweert dat God niet bestaat, of niet kan redden, wordt in de Bijbel een dwaas genoemd. Wat moeten we doen, wanneer iets of iemand beweert dat God niet kan redden, dat Hij niet kan vergeven, dat Hij onmachtig is?

28 En hij rechtte zijn schouders, verhief zijn stem en zei, in het Judees: 'Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië u te zeggen heeft!
35 Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen redden?' 36 Maar het volk zweeg en antwoordde met geen woord, want zo had de koning het bevolen.

2 Koningen 18:28 en 35-36 (NBV)

In dit hoofdstuk is de koning van Assyrië gekomen om Jeruzalem in te nemen. Hij heeft een boodschap voor de bevolking van Jeruzalem (vers 28). In die boodschap beweert hij dat er geen enkele god sterker is dan hij. Dan zal de Heer Jeruzalem ook niet kunnen redden (vers 35-36).

De leugen

De dwaas is in dit geval de koning van Assyrië, die helemaal uit Ninevé gekomen is. Hij heeft met succes de buren van Juda, namelijk Samaria belegerd en ingenomen en de inwoners weggevoerd. Nu is Jeruzalem aan de beurt.

Deze dwaas spreekt een grote leugen uit, namelijk dat niemand sterker is dan hij. Deze bewering houdt in dat de Heer niet bestaat of, als Hij bestaat, dat Hij niet sterk is. Dat is dwaas (zie Psalm 53:2). Hoe moeten we reageren op een leugen? Allereerst moeten we weten dat het een leugen is. Daarvoor moeten we de waarheid kennen. We moeten weten dat er maar één God is. Dat er niemand is zoals Hij. Wanneer we een leugen horen zouden we direct moeten weten dat dit een leugen is.

Ons antwoord

Vaak mogen we antwoorden met de waarheid. De waarheid die we kennen vanuit Gods Woord en vanuit onze dagelijkse wandel met Hem. Maar soms moeten we zwijgen. Wanneer we met een dwaas te doen hebben kunnen we beter maar helemaal niet antwoorden (Spreuken 26:4). Ons antwoord zou alleen maar nog meer dwaasheid opleveren. Het zijn parels voor de zwijnen.

Koning Hizkia had het volk opgedragen geen antwoord te geven. Het is niet makkelijk, maar wanneer een dwaas God lastert kunnen we maar beter onze mond dichthouden. Laat God Zelf maar spreken.

Gods antwoord

Hizkia gaat met deze beschimpingen wel naar de Here zijn God toe. God is immers zijn toevlucht. En God geeft hem antwoord. De vijandelijke koning zal op zijn schreden terugkeren en gewelddadig aan zijn einde komen (2 Koningen 9:7). God doet nog veel meer dan dat. De vijandelijke aanval wordt absoluut onmogelijk gemaakt (2 Koningen 19:35).

Wij mogen leren de waarheid te herkennen, en de leugen te ontmaskeren. Soms door te zwijgen. God zal Zelf voor Zijn eigen Naam opkomen.

Bijbelboek: 2 Koningen Trefwoorden: Beproeving, Waarheid, Wijsheid