Het Pinkstervuur

Al voordat Johannes de Doper Jezus voor het eerst zag stelde hij Hem voor aan de mensen met de woorden:

16 maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Lucas 3:16 (NBV)

Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Wat is de betekenis van dit vuur?

Vuurvlammen

De eerste keer dat Jezus doopte met de Heilige Geest, op die eerste Pinksterdag, verschenen er op de hoofden van de volgelingen van Jezus tongen als van vuur.

3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest...

Handelingen 2:3, 4a (NBV)

Er wordt  in Handelingen meer verteld over groepen Christenen die worden vervuld met de Heilige Geest, maar dit is de enige keer dat de vuurtongen worden genoemd. Dat Jezus ons doopt met vuur betekent meer dan alleen maar deze uiterlijke verschijning.

De Heilige Geest maakt ons vurig

Enthousiasme voor God is iets dat kan komen en gaan. Het lijkt afhankelijk te zijn van onze gevoelens, onze emoties. Maar dat is niet de bedoeling. Ons enthousiasme om God te dienen, om van Hem te houden en om over Hem te spreken zou niet afhankelijk moeten zijn van ons gevoel. Het is iets dat God ons Zelf wil geven.

11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Romeinen 12:11 (NBV)

Er zijn twee manieren om altijd vol vuur te zijn over onze Heer. Allereerst mogen we ons laten aanvuren door de Heilige Geest. We mogen Hem vragen het vuur in ons te blijven aanblazen. We mogen Jezus Christus vragen ons keer op keer te dopen in Zijn vuur.

Verder moeten we gehoorzaam zijn. Door het dienen van de Heer zal ons enthousiasme groeien. We mogen Christenen zijn die vurig zijn voor onze God!

De Heilige Geest reinigt ons met vuur

Wanneer de Here Jezus ons doopt met vuur, maakt Hij ons niet alleen vurig en enthousiast. Het vuur wordt ook gebruikt om ons te louteren, te reinigen. De Geest van God brengt ons in situaties waardoor we gezuiverd worden en waar we van groeien. Petrus zegt het zo:

12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.

1 Petrus 4:12-14 (NBV)

Let op deze belofte: Wanneer we gehoond worden omdat we Christen zijn, dan rust de Geest van God op ons in al Zijn luister! Reiniging door  het vuur van de Geest is niet alleen maar een pijnlijk en noodzakelijk proces, het is vooral een gelegenheid om op een  bijzondere manier de heerlijke nabijheid van God te ervaren!

Bijbelboek: Lucas Trefwoorden: Geest, Heilige geest, Pinksteren, Vuur