Verstandig op weg

Dit lijkt wel een reclame van de ANWB. Het is echter een aansporing van Paulus, wanneer hij schrijft aan de Christenen in Efeze. Hij schrijft er ook bij hoe je verstandig kunt worden.

15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Efeziërs 5:15-20 (NBV)

Welke weg?

De weg die we bewandelen is de smalle weg, de weg die tot leven leidt, de weg die we samen met Jezus wandelen in Zijn voetspoor. Hij is immers de Weg, de Waarheid en het Leven. We moeten goed opletten of we daarop wandelen, omdat het makkelijk is ervan af te stappen.

Hoe worden we verstandig?

Niemand wil als dwaas door het leven gaan. Maar hoe worden we verstandige mensen? Verstandige mensen zijn, volgens vers 16, mensen die hun dagen goed gebruiken. Dat betekent dat we proberen te begrijpen wat God van ons wil (vers 17). Dat is niet altijd makkelijk, maar we hebben Zijn Woord om erachter te komen of iets onze eigen wil is, of die van God. We kunnen ook leren Gods stem te horen tijdens onze gebeden. De Here Jezus belooft ons dat Zijn schapen Zijn stem kennen (Johannes 10:4). Door te blijven luisteren en volgen zullen we hierin groeien.

Wat helpt ook?

Wanneer we moeiten ervaren, of bepaalde druk op ons leven, kunnen we onze toevlucht zoeken tot God, Die door Zijn Heilige Geest in ons woont. Daarom zegt Paulus in vers 18 dat we vol moeten zijn met Zijn Geest, en ons niet moeten bedrinken. 

Verstandig op weg zijn wordt ook bevorderd door vaak te zingen. Liederen tot eer van God, in welke vorm dan ook, zullen onze harten en gedachten bewaren. Wanneer dit gekoppeld wordt aan dankbaarheid aan God, Die onze Vader is, hoeven we niet bezorgd te zijn over de weg en over Zijn wil.