Liegen en bedriegen

Mag een leugentje om bestwil? Bestaat een witte leugen? Met deze vragen maken we het onszelf soms heel moeilijk. God, over Wie wordt gezegd dat Hij de Waarheid is, is duidelijk over liegen en bedriegen.

God wil niet dat we bedriegen

We lezen in Handelingen 5 over Ananias en Saffira, die om onzuivere redenen de waarheid wilden bedekken.

1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter - ook zijn vrouw wist daarvan - en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?

Handelingen 5:1-3 (NBV)

Het achterhouden van een deel van de opbrengst is niet het probleem. Hier eerlijk over zijn, daar gaat het om. Ananias deed voorkomen alsof hij alles wat hij ontvangen had aan de gemeente schonk. Petrus zegt: Je hebt de Heilige Geest bedrogen.

Een online encyclopedie zegt: Bedriegen is op een gemene manier opzettelijk oneerlijk tegen iemand zijn. Het is gemeen, want het brengt andere gemeenteleden in een verkeerde positie. Ze zouden bijvoorbeeld onder de indruk kunnen zijn van hun vrijgevigheid. Er is ook sprake van opzet, want de vrouw van Ananias wist ervan.

Wie binnen de gemeente met opzet oneerlijk is bedriegt de Heilige Geest, zegt Petrus. Laten we dus "met opzet" (welbewust) eerlijk zijn tegen elkaar. Bedriegen uit angst voor mensen, of om bevestiging te vinden, hoeft niet. Wie bevestiging zoekt bij God hoeft zich nooit anders voor te doen dan hij is.

God wil niet dat we liegen

Het verhaal gaat als volgt verder:

4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.'

Handelingen 5:4 (NBV)

... Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Handelingen 5:4b (NBG)

Petrus benadrukt nogmaals dat de fout niet tegen mensen is begaan, maar in de eerste plaats tegen God Zelf. De NBG-vertaling spreekt over liegen tegen God. In het Grieks staat hier inderdaad een ander woord, maar het is wel verwant. Liegen en bedriegen komt uit dezelfde hoek. Bedriegen doet men uit zichzelf (met opzet) en liegen is vaak een reactie wanneer gevraagd wordt om de waarheid.

Door oneerlijk te zijn naar elkaar bedriegen we de Heilige Geest en liegen we tegen God. Dat is nogal een uitspraak van Petrus! Uit het volgende vers blijkt echter dat niet alleen Petrus dit zo zwaar ziet.

God wil niet dat we Hem verzoeken

God lijkt het eens te zijn met de conclusies van Petrus.De daad van Ananias en Saffira heeft zware gevolgen.

5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig.

Handelingen 5:5 (NBV)

Deze studie gaat niet over hoe God straft en wanneer. Wat wel duidelijk mag zijn is dat we voorzichtig moeten zijn met hoe we ons naar elkaar toe opstellen, en daarme naar God toe. In Handelingen 5:9 vraagt Petrus hoe Ananias het durfde de Geest te trotseren (in de NBG-vertaling staat verzoeken). We trotseren de Geest der Waarheid wanneer we oneerlijk zijn.

Laten we betrouwbaar zijn en eerlijk naar elkaar toe. Zo lijken we het meest op Jezus Christus. Johannes 8:21 zegt: De waarheid maakt vrij.

Bijbelboek: Handelingen Trefwoorden: Bedriegen, Heilige geest, Leugen, Liegen, Spreken, Straf