De dood is overwonnen

Er is een man, die wandelde met God. Hij stierf geen gewone dood, maar werd door God weggenomen. Hier lijkt het erop dat de dood wordt overwonnen door het wandelen met God. Hoe zit dat?

21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Genesis 5:21-24 (NBG)

Genesis 5 is een geslachtsregister, dat vertelt over mensen, wanneer ze leefden en wanneer ze stierven. Henoch wordt ook genoemd in deze lijst. Bij hem staan echter drie dingen die anders zijn dan bij alle anderen.

Henoch wandelde met God

Bij alle anderen in dit geslachtsregister staat: "Hij leefde nog zoveel jaar en verwekte zonen en dochteren." Maar bij Henoch staat: "Henoch wandelde met God" (in vers 22 en nogmaals in vers 24). Dat is een geweldige uitzondering!

Wandelen met God betekent, dat je niet de andere kant op loopt (je eigen wil doet), achter God aanslentert (met tegenzin), of voor Hem uitrent (in te grote ijver). Het betekent dat je vrede hebt met God en graag samen met Hem optrekt; dat je Hem in alles betrekt en afhankelijk van Hem wilt zijn.

Als Christen mag je wandelen met God. Johannes noemt dit wandelen in het licht. Dit zorgt meteen voor de vergeving van onze zonden! Zie 1 Johannes 1:7.

Henoch was niet meer

Van de anderen werd gezegd: "En hij stierf". Henoch is de uitzondering. De woorden: "en hij was niet meer" in vers 24 betekenen ook een einde van zijn leven hier op aarde, maar dat einde bestond niet uit sterven en begraven worden. Henoch werd bewaard buiten het bereik van de dood. Door het ingrijpen van God kreeg de dood geen grip op Henoch.

Wie op Jezus Christus vertrouwt, hoeft nooit bang te zijn voor de dood. Ook al moeten we op aarde sterven, de dood is een overgang naar eeuwig leven (zie Hebreeën 2:15).

God had Henoch opgenomen

God had Henoch van de aarde weggenomen. Hoewel het er niet staat, kan dit alleen betekenen dat Henoch door God Zelf in Gods nabijheid is gebracht. Hij hoefde de dood niet te ervaren maar mocht direct en blijvend bij God zijn.

Door het offer van Jezus Christus is de dood voor altijd overwonnen (1 Korintiërs 15:55-56). Wanneer je in Hem gelooft en Hem vertrouwt, mag je met God wandelen. De dood zal geen macht meer over je hebben. Wanneer je lichaam sterft mag je direct met Hem in het paradijs zijn (vergelijk Lucas 23:43). Wat een groot wonder!

Bijbelboek: Genesis Trefwoorden: Dood, Leven, Overwinning, Wandel