Met Hem hebben we alles

Veel rijke mensen willen graag nog meer rijkdom. Wanneer is het genoeg? Ongelukkige mensen willen geluk, zieken willen genezing en vertrapte mensen willen herstel. Kunnen we dat ooit vinden, in deze wereld?

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Psalm 23:1 (NBG)

De schrijver van deze Psalm zegt dat hem niets ontbreekt. Hij heeft alles wat hij nodig heeft. Hoe kan dat?

De naam van de Heer

Het eerste deel van het antwoord ligt in de Persoon over Wie David het heeft. David begint en eindigt dit lied met de Naam van God, namelijk Heer, of Here. In de oorspronkelijke taal staat hier "Ik ben" (of: "Ik zal er zijn". Lees Exodus 3:14).

Deze Naam van God is een belofte. "Ik ben erbij", zegt God. Wanneer de Zoon van God, Jezus Christus, als mens geboren wordt, krijgt Hij als Naam "Immanuel". Dit betekent hetzelfde, namelijk "God met ons" (zie Matteüs 1:23).

Wanneer wij op Jezus Christus vertrouwen, Die Zoon van God is en "God met ons" heet, Die voor onze zonden gestorven is aan een kruis, dan mogen we weten dat God altijd bij ons zal zijn (zie ook Matteüs 28:20).

Romeinen 8:32 voegt hier aan toe: "Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?" (NBV). Daarom kunnen we zeggen: Hij is bij ons. Ons ontbreekt niets.

De Herder

In de tijd van David werd God wel vaker "een herder" genoemd. Maar heel bijzonder in deze Psalm is, dat David zegt: De Heer is mijn herder.

Jezus Christus noemt Zichzelf vaak "Ik ben" (de Naam van God). Zo zegt Hij bijvoorbeeld ook: "Ik ben de goede Herder" (Johannes 10:11). Hij vertelt er bij dat de schapen de herder altijd zullen volgen. Dat is voor schapen een belangrijke voorwaarde om veilig te zijn en voldoende eten, drinken en nachtrust te krijgen.

Wanneer David zegt dat de Heer zijn herder is, geeft hij zich over aan de leiding van zijn God. Wanneer wij Jezus Christus volgen door Hem lief te hebben en Hem te vertrouwen, zal Hij voor ons zorgen.

Het vertrouwen

Het volgen van de Goede Herder, zoals de Here Jezus Zichzelf noemt, is een zaak van vertrouwen. We weten niet altijd waar we naar toe geleid zullen worden. We begrijpen niet altijd waarom bepaalde dingen gebeuren. We vinden misschien het gras niet lekker dat we moeten eten, of de afstand die we moeten lopen te groot, maar door te vertrouwen op de Herder van ons hele leven (zie 1 Petrus 2:25), hoeven we niet meer te dwalen en te zoeken. Dan hebben we alles gevonden!

Neem eens de tijd om de rest van dit korte lied, Psalm 23, te lezen. Dan zie je wat God voor David doet. Hij ontvangt rust, vrede, voldoende (geestelijk) eten en drinken en de zekerheid dat God bij hem is wanneer het moeilijk is. Met recht zegt David dan: Mij ontbreekt niets.

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Herder, Nabijheid, Tevredenheid, Vertrouwen