Een goede strijd

Opnieuw een studie over de laatste aansproringen van Paulus, deze keer vanuit een andere invalshoek. Het werk dat we voor God mogen doen, gaat vaak niet vanzelf. Het is een strijd. Die strijd heeft wel veel zegen tot gevolg.

6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

2 Timoteüs 4:6-8 (NBV)

Paulus verwacht binnenkort te sterven en kijkt terug op een goed leven. Hij heeft in de voorgaande verzen de fakkel doorgegeven aan zijn vriend Timoteüs (hoofdstuk 4:1-5). Bij het terugkijken ziet Paulus dat het werk goed was, dat hij zijn geloof serieus onderzoekt en dat hij wist waarvoor hij het allemaal gedaan heeft.

Moeilijk maar goed

In vers 7 noemt Paulus het "de goede strijd". Het verkondigen van het goede nieuws over Jezus Christus is niet eenvoudig. Het is eigenlijk bijna altijd een strijd. Maar, er zijn veel mensen tot geloof gekomen. Het werk, dat we voor onze Heer mogen doen, is goed werk.

Dit kan voor ons een bemoediging zijn. Hoe moeilijk ook, als we het voor God doen is ons werk goed werk. Welk werk dit ook mag zijn.

Meet je geloof

Wanneer je in de strijd gewikkeld bent, werkt voor God, dan is het belangrijk regelmatig je geloof te meten. Is ons geloof op God gericht? Of misschien op ons eigen kunnen of op de resultaten? Groeit ons geloof nog? Of groeit alleen ons werk?

Net als bij spiertraining mogen we, wanneer we wat voor God doen, verwachten dat ons geloof groeit en sterker wordt. Dat is een zegen, die God verbindt aan onze gehoorzaamheid, om Hem te dienen.

De krans van de gerechtigheid

In vers 8 zien we waarvoor Paulus dit allemaal gedaan heeft. Hij ziet uit naar de krans van de gerechtigheid. Die is namelijk bedoeld voor iedereen die naar de komst van Christus uitziet. Die krans krijgt iedereen, die door Jezus Christus is gerechtvaardigd. Die rechtvaardiging ontvangen we op basis van ons geloof, niet op basis van wat we voor God hebben gedaan! Zie daarvoor Efeziërs 2:8-9.

De goede daden, die God voor ons heeft bedacht om te doen voor Hem, geven strijd, maar laten ons groeien in ons geloof. De verlossing en het eeuwig leven ontvangen we echter door te geloven in het verlossende werk van Jezus Christus.

Bijbelboek: 2 Timoteüs Trefwoorden: Doorzetten, Geloof, Strijd, Taak