Zonden in de diepte van de zee

Zonden in de zee. Natuurlijk zijn deze woorden beeldspraak, maar wanneer je op de bodem van de zee zou kunnen kijken, zou je daar als het ware onnoemelijk veel zonden tegenkomen. Wat betekent dit? Hoe komen die daar? Zijn onze zonden daarbij?

19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

Micha 7:19 (NBV)

Wat betekent dit?

Zonden kun je niet vastpakken en ergens neerleggen. Deze beeldspraak geeft aan dat God onze zonden teniet zal doen, zal laten verdwijnen. In de tijd dat dit Bijbelvers werd geschreven, was het onmogelijk om naar de bodem van de zee te gaan. De zonden, die God wegdoet, komen dus buiten ons bereik, om nooit meer terug te komen.

Dit is het duidelijke verlangen van God. Hij wil onze zonden uitwissen, ver van ons wegdoen (zie ook Psalm 103:12 en Jesaja 1:18). Kan dat zomaar?

Hoe komen die zonden daar?

Zonden zijn dingen die we doen, die tegen Gods wil ingaan. Zonde brengt afstand tussen God en de mens die zondigt. God wil die afstand niet. Daarom is het dat Hij waarschuwt, na waarschuwingen straft en na straf weer verzoent.

De schrijver Micha leefde in de jaren dat het volk Israël grote zonden begaat. God heeft ze gewaarschuwd. Hij gaat ze straffen door een sterke koning te sturen, die hen als gevangenen zal meevoeren naar een ander land (zie bijvoorbeeld 2 Koningen 18:9-12). Maar God belooft daarna de vergeving van zonden, onder andere in onze tekst van vandaag.

De enige manier om van onze zonden af te komen is als God ze van ons wegdoet. Zelf kunnen we er niet vanaf komen.

Zijn onze zonden daarbij?

Omdat we zelf onze zonden niet kwijt kunnen raken, hebben we Iemand van buitenaf nodig Die ons helpt. Het volk Israël wordt door God vergeven na de straf. Voor ons, die leven in de tijd na de dood en opstanding van Jezus Christus, geldt ook dat alleen God bepaalt wanneer onze zonden van ons weggedaan kunnen worden. De voorwaarde is dat we geloven in Jezus Christus als onze Verlosser, dat we berouw tonen en onze zonden belijden.

Er is voor ons dan zelfs geen straf meer. In de NBG '51 vertaling staat het duidelijk beschreven:

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.

Jesaja 53:5 (NBG)

Zijn onze zonden erbij, daar op de bodem van de zee? Wanneer we op Gods Zoon Jezus vertrouwen, mogen we weten dat de straf door Hem gedragen is. Zijn vergeving geeft ons vrede.

Bijbelboek: Micha Trefwoorden: Berouw, Redding, Vergeving, Zonden