Liefhebben. God eerst, nu wij

We leven in een wereld waar liefde vaak ontbreekt. Er zijn sprankelende voorbeelden van mensen die onbaatzuchtig liefhebben, maar helaas hebben de meeste mensen vooral zichzelf lief.

De Bijbel roept ons op om elkaar lief te hebben. Waarom? Omdat God eerst van ons gehouden heeft.

19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

1 Johannes 4:19-21 (NBV)

Oproep voor Christenen

Deze oproep is voor mensen die beweren van God te houden. Als je zegt dat je God lief hebt, maar ondertussen een broer of zus haat, dan ben je een leugenaar. De logica kan ons niet ontgaan: God heb je nooit gezien en die heb je lief. Dan moet je de mens, die je wel kunt zien, eerst liefhebben.

De oproep is dus: Wees eerlijk als het gaat over je liefde naar de ander, en over je liefde naar God.

God is liefde

"God heeft liefde" is een onjuiste stelling. God ís liefde. "Liefde is god" is ook onjuist. Niet alle liefde komt bij God vandaan. Er is liefde die zelfzuchtig is, of onrein. Of dit liefde genoemd mag worden is zeer de vraag. In een zoektocht naar de vraag wat echte liefde is, komen we uit bij God. Hij heeft ons eerst liefgehad, zelfs nog voordat we Hem zochten.

8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Romeinen 5:8 (NBV)

Elkaar liefhebben met Zijn liefde

God is liefde. Hij heeft deze liefde ook in onze harten uitgestort, staat in Romeinen 5:5 geschreven. We mogen elkaar liefhebben met die liefde. Als het uit onszelf moet komen kan het goed zijn dat we schromelijk tekortkomen. Wanneer we erop vertrouwen dat God Zijn liefde in ons heeft gelegd kunnen we met Zijn liefde de ander liefhebben, wie hij of zij ook is.

Bijbelboek: 1 Johannes Trefwoorden: Liefde, Liefhebben