Van wie de geestelijke strijd is

Soms denken we misschien dat als we een geestelijke strijd voeren, dit onze strijd is. Maar dat is een vergissing. Het is Gods strijd. En wij zijn de inzet.

10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Efeziërs 6:10-13 (NBV)

Mensen moeten soms strijden. Of we nu strijden tegen slaaptekort, slechte cijfers of een mopperende buurman, vaak liggen er gewone natuurlijke oorzaken aan ten grondslag.

Christenen strijden ook. In vers 12 zegt Paulus dat er een strijd is met een geestelijke achtergrond.

De kracht van Gods macht

In deze strijd, die een geestelijke strijd is, mogen we onze kracht zoeken in de Heer (vers 10). De macht van God is onbeperkt. De kracht die daarvan uit gaat, de kracht van Zijn macht, staat ons ter beschikking. 

Gods wapenrusting

Voor die geestelijke strijd stelt God Zijn eigen wapenen ter beschikking. Vers 13 roept ons op de wapens van God op te nemen, zodat we stand kunnen houden. Met gewone wapens, of met onze eigen slimheid of ervaring, kunnen we niet op tegen deze geestelijke vijand. Want die vijand, dat is de vijand van God.

Gods vijand

De werkelijke oorlog speelt zich niet op aarde af, maar in de hemelse gewesten, tussen God en de vijand van God en mensen. De inzet is: de ziel van miljarden mensen.

Wanneer wij strijd ervaren, waarvan we ervaren dat het ons van God aftrekt, kan dat een geestelijke achtergrond hebben. Bedenk dan, dat de strijd van God is en dat Hij al Overwinnaar is. Bedenk ook dat we Zijn kracht mogen zoeken en al vooraf voorbereid mogen zijn door Zijn wapenen ter hand te nemen.

Bijbelboek: Efeziërs Trefwoorden: Geestelijk, Macht, Strijd, Worsteling