Eenheid en geestelijke volwassenheid

In sommige levens verandert in de loop der jaren weinig of niets. Ook in sommige kerkelijke gemeentes is dat zo. Verdeeldheid is in de stad Korinthe een belangrijke oorzaak van een groeistop. Paulus vindt dit onaanvaardbaar. Waarom is die eenheid zo belangrijk en hoe komen we daar?

Eenheid

10 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11 Door Chloë's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12 Ik bedoel dat de één zegt: 'Ik ben van Paulus,' een ander: 'Ik van Apollos,' een derde: 'Ik van Kefas,' en een vierde: 'Ik van Christus.'13 Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?

1 Korintiërs 1:10-13 (NBV)

Het probleem van verdeeldheid in de gemeente wordt door Paulus opgesplitst in twee delen. Er is geen eenheid (het denken en de overtuigingen zijn niet één, vers 10), en er is geestelijke onvolwassenheid.

Volgens vers 12 hadden de Christenen favoriete leiders of leraren. Wanneer we allemaal Christus als leider aanvaarden, ons opnieuw realiseren dat Christus voor ons is gekruisigd en dat we in Zijn Naam zijn gedoopt, dan brengt dat eenheid. Eenheid begint bij wat we met elkaar geloven (onze overtuiging).

Het is vanaf het begin de bedoeling van Jezus Christus geweest dat we één zouden zijn (wat we kunnen lezen in Johannes 17:23). Verder zjin we één omdat deze Jezus, door Wie we behouden zijn en Die wil dat we één zijn, ook nog degene is Die ons leven bouwt en Die de gemeente bouwt (vergelijk 1 Korintiërs 3:6-7).

Volwassenheid

1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3 want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 4 Wanneer de één zegt: 'Ik ben van Paulus,' en een ander: 'Ik van Apollos,'bent u dan niet als alle andere mensen? 5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken.

1 Korintiërs 3:1-5 (NBV)

Onder veranderde mensen is geen nijd en twist. Veranderde mensen (volwassenen in Christus, geestelijke mensen) leven niet als ieder ander mens (niet veranderde mensen) en zijn niet gebonden aan de wereld. Bent u een veranderd mens? Leeft u als een veranderd mens?

In Romeinen 12:2 staat dat we niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld, maar dat we moeten veranderen. Hoe? Door onze gezindheid te vernieuwen (NBV-vertaling). Andere vertalingen zeggen dat we veranderen door de vernieuwing van ons gemoed en door de vernieuwing van ons denken. Onze gezindheid, ons gemoed en ons denken vernieuwen doen we door het te voeden. Lees de Bijbel, begeef u onder Christenen, spreek met uw Heer. Zo verandert u en wordt u een geestelijk volwassen Christen.

Het verband

Eenheid in de gemeente komt door volwassenheid van de leden. Tegelijkertijd ontstaat groei naar volwassenheid door eenheid onder de gemeenteleden. De twee zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is goed om lid te zijn van een gemeente waar eenheid is, zodat u naar volwassenheid kunt groeien. Tegelijkertijd mogen degenen die een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben alle leden ondersteunen in het streven naar echte eenheid.

Bijbelboek: 1 Korintiërs Trefwoorden: Eenheid, Geestelijk, Groei, Volwassenheid