Jezus Christus en de gemeente

Hoe gaat Jezus Christus om met de gemeente?

19 Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. 21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

Openbaring 3:19-21 (NBV)

Jezus Christus spreekt hier Zelf een gemeente aan, namelijk de gemeente in Laodicea. Deze gemeente is misschien wel bekend vanwege deze waarschuwing: Ze is niet warm of koud, maar lauw, en daarom zal Jezus de gemeente uitspuwen. Ze is rijk vanwege goud en beroemde ogenzalf. Maar in Jezus’ ogen arm en blind.

De Here Jezus gaat een bepaalde weg met Zijn gemeenten. Hij heeft verwachtingen van ons en Hij doet ons geweldige beloften.

Jezus' weg met ons

Jezus gaat zo Zijn weg met mensen. En met Zijn gemeente. Door goed op te letten op wat Jezus doet in ons midden, kunnen we veel leren. Dan zijn we misschien niet verbaasd als er eens iets gebeurt wat we niet verwachten.

Jezus' motivatie om terecht te wijzen en te straffen (vers 19) is liefde. Voor alles wat Jezus doet! Eerlijk aanwijzen wat verkeerd is, en eventueel te bestraffen, is altijd met de bedoeling om ons terug te brengen op het juiste pad. De bedoeling is ons behoud. Vergelijk Matteüs 18:15. Een ander doel is heiliging. Lees hiervoor Hebreeën 12:4-6.

Dit is de weg die Jezus met ons, als gemeente, gaat: in liefde bestraffen, tot ons behoud. Hebben wij daar zelf ook een aandeel in?

Jezus' verwachting van ons

Ook van ons wordt wat verwacht. We moeten de vermaningen niet vergeten, niet gering denken over Zijn straf en niet verslappen.

De Heer vraagt onze volledige inzet. Dat betekent je inzetten om Hem te gehoorzamen (niet in de eerste plaats voor Hem werken, maar Hem welgevallig te leven). Dat betekent ook hard werken om de relatie met de Heer (en met anderen) goed te houden. Onze inzet wordt ook gevraagd bij het worstelen tegen de zonden.

Verder vraagt de Heer onze bekering. Vers 19 spreekt over breken met het leven dat u nu leidt. Niet stoppen met de goede of neutrale dingen, maar met de slechte dingen. Het is belangrijk het verschil tussen deze drie dingen te weten (goed, neutraal en slecht)! Zie Hebreeën 5:14.

Wanneer we dit toelaten in ons leven (dat de Heer zijn liefde toont en snoeit, bestraft, tuchtigt, en dat wij gehoorzaam zijn en willen groeien), dan is er een geweldige belofte. Er staan er zelfs 2!

Jezus' beloften aan ons

De Heer geeft ons twee beloften. Het gaat over wie overwint (vers 21). Een overwinnaar is iemand, die zijn uiterste best gedaan heeft en door Zijn genade geslaagd is. Die mag op Zijn troon zitten! We mogen met Hem regeren in Zijn nieuwe Koninkrijk.

In vers 20 staat nog een belofte. De Here Jezus klopt aan de deur van de gemeente. Wij mogen de deur opendoen en Hem alle ruimte geven in ons midden. Ruimte geven om te doen wat in de vorige twee punten beschreven staat! Het gevolg is dat Hij dan werkelijk in ons midden zal zijn, en maaltijd met ons wil houden.

In die tijd was deze maaltijd (de avondmaaltijd) het belangrijkste moment van de dag. De drukte van het werk achter je laten, tijd samen met familie en geliefden. Intieme momenten! Dat is de reden dat Jezus klopt. Dat is waarom Hij blijft kloppen, en belooft ook echt binnen te komen. Het is Zijn onuitsprekelijke Goddelijke liefde, die Hem ertoe beweegt om bij ons binnen te willen komen en met ons het feestmaal te vieren!

Mag Hij bij ons binnenkomen? Het heeft gevolgen voor de manier waarop wij persoonlijk en als gemeente leven. Maar daarbij zullen Zijn liefde en zorg in ons midden binnenkomen.

 

Bijbelboek: Openbaring Trefwoorden: Belofte, Gemeente, Inzet, Liefde, Tucht