Geloven is zeker weten

Geloven is niet vermoeden, of hopen dat het waar is, of bijna zeker weten. Het geloven dat in de Bijbel genoemd wordt, is een absoluut zeker weten. Zonder twijfel.

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Hebreeën 11:1 (HSV)

Is het mogelijk? Er wordt vaak gezegd: Dat is jouw geloof. Anderen geloven weer wat anders. Hoe weten we nu zo zeker wat we geloven?

Een nieuwe geest

Wie zijn vertrouwen stelt in God en het offer van Jezus Christus, wordt opnieuw geboren (lees bijvoorbeeld Johannes 3:7, 1 Petrus 1:3 en 2 Korintiërs 5:17). De geest (het binnenste van de mens) wordt nieuw. Deze geest staat in direct contact met Gods Geest. Dat staat duidelijk in Romeinen 8:16! Het is zelfs zo dat God met Zijn Heilige Geest in ons komt wonen (zie daarvoor Johannes 14:23 en 2 Timoteüs 1:14). Dat is een geweldig mooie en nieuwe situatie.

Voordat een mens, door het offer van Jezus Christus, met God verzoend wordt, is zijn geest dood. Door de wedergeboorte, die God in mensen bewerkt als antwoord op onze bekering, wordt onze geest levend gemaakt (vergelijk 2 Korintiërs 3:6).

Nieuwe ogen

Doordat onze geest door de wedergeboorte tot leven komt, is het mogelijk dingen te zien die we anders niet kunnen zien. We kijken dan met onze geestelijke ogen. Dat is nieuw!

Paulus legt heel duidelijk uit wat de geweldige gevolgen hiervan zijn.

13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

1 Korintiërs 2:13-14 (HSV)

Een geestelijk mens (met een nieuwe, wedergeboren geest) kan dingen begrijpen, die een natuurlijk mens (die niet is wedergeboren) niet begrijpt. Geestelijke dingen beoordelen (bekijken, onderzoeken, leren kennen, weten) is het voorrecht van wedergeboren Christenen.

Nieuwe zekerheid

Wat we met onze gewone ogen zien en met onze handen kunnen aanraken, dat geloven we. Dat weten we zeker. Voor Christenen die opnieuw geboren zijn, geldt deze zelfde regel. Wat we met onze geestelijke ogen kunnen zien en met onze geestelijke oren kunnen horen, dat geloven we. Dat weten we zeker.

Stel je vertrouwen op Jezus Christus (een eerste stap), wordt opnieuw geboren (Gods antwoord) en leer Hem kennen als Verlosser en Heer. Hij leeft! Dat mag je zeker weten.

Bijbelboek: Hebreeën Trefwoorden: Geest, Geloof, Waarheid, Zekerheid