Zeker en betrouwbaar

Kijkend naar het nieuws (oorlogen en aardbevingen) komt makkelijk de vraag naar boven: hoe zeker en betrouwbaar is mijn toekomst? Hoe zeker weten we wie we kunnen vertrouwen? Zijn we er morgen nog? Wie zijn dan nog onze vrienden?

4 Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.

Jesaja 46:4 (NBV)

God verzekert ons van Zijn steun, Zijn bescherming en vriendschap. Hij vertelt ons dat Hij niet verandert.

Gods steun en bescherming

Dit vers zegt: Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Ik zal je steunen en beschermen. Daar zal geen verandering in komen, zegt God. Wanneer we ons afhankelijk weten van Gods steun, hoeven we niet bang te zijn dat dit op een dag op zal houden.

Vrienden kunnen ons ontvallen, maar Gods vriendschap is voor eeuwig onze zekerheid.

Gods karakter

De beloften van God blijven geldig, tot in onze ouderdom. Wat Hij gedaan heeft, zal Hij blijven doen. Dat komt omdat er niemand is zoals Hij. In het volgende vers (vers 5) vraagt God: Met wie wil je Mij vergelijken? En in vers 9: Ik ben God, er is geen ander. Zo is onze God. Het is in Zijn karakter verweven dat Hij niet verandert, dat Hij zeker is en betrouwbaar.

Deze God, Die de Enige is en niet verandert, roept ons op om te denken aan wat Hij al voor ons gedaan heeft. 

9 Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk.

Jesaja 46:9 (NBV)

Wanneer we bedenken wat Hij heeft gedaan en Wie Hij is, mogen we ook vertrouwen dat Hij onze zekerheid is. Onze onzekere toekomst is vast en zeker in Zijn zorgvolle handen.

Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Betrouwbaar, Eeuwig, Zekerheid