God spreekt tot ons

Wanneer we bewogen zijn met anderen (zie de eerste studie uit deze serie) en daarom graag iets in Gods dienst willen doen, mogen we er zeker van zijn dat God ons gaat vertellen waar en wanneer Hij ons gaat gebruiken. Hij wijst ons op belangrijke dingen en legt Zijn plannen in ons hart.

6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. ... 8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. 9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt -  al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.

Nehemia 1:6, 7-9 (HSV)

Nehemia heeft slecht nieuws ontvangen en is bewogen. Daarom gaat hij met God in gesprek en luistert.

Nehemia overtuigd van zonde

Wanneer we Gods leiding vragen in ons leven, wil Hij eerst en boven alles dat onze relatie met Hem in orde is. Nehemia wordt door God overtuigd van de zonden van het volk. Daarom belijdt hij deze zonden en ook zijn eigen zonden (1:6)

Nehemia herinnert zich Gods woorden

Nadat het goed is tussen God en Nehemia, komen de beloften, die horen bij trouw en gehoorzaamheid, bovendrijven. Het is niet helemaal duidelijk of God Nehemia deze woorden (opnieuw) in gedachten brengt, of dat Nehemia ze juist opnieuw bij God wil neerleggen. In ieder geval gaat Nehemia direct staan op die beloften.

Na berouw getoond te hebben en vergeving te hebben gevraagd en ontvangen, gaat Nehemia op de belofte staan, dat God Zijn volk zal terugbrengen naar hun eigen land. Dat opent zijn gedachten voor een plan.

Nehemia ontvangt nieuwe instructies

God helpt Nehemia om een plan te bedenken om het volk te helpen. God sprak tot Nehemia, waardoor zijn plan vorm kreeg. Dat kunnen we lezen in Nehemia 2:12: "Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen".

Het is bemoedigend te zien, hoe God tot ons spreekt, zodat we Zijn wil kunnen doen. Hij herstelt onze relatie met Hem, herinnert ons aan Zijn beloften en geeft ons aanwijzingen in ons hart. Laten we openstaan voor Zijn leiding en dan op weg gaan en doen wat Hij ons in het hart geeft.

Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Bereidheid, God, Hart, Plan, Spreken