Huilen bij het begrijpen van de Bijbel

Zijn we wel eens echt onder de indruk van de Bijbel? Kunnen Gods woorden ons in ons binnenste raken? Huilen we wel eens, wanneer we lezen?

In Nehemia lezen we dat Ezra, staande op een houten verhoging, aan een grote groep mensen de wet van God voorleest. De Levieten lezen ook, en leggen uit wat er staat. En dan gebeurt er iets bijzonders met het volk.

8 De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9 Nehemia - hij was de landvoogd -, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: 'Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!' Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.

Nehemia 8:8-9 (NBV)

Duidelijk lezen en begrijpen

Om de woorden van God te kunnen begrijpen moet goed en duidelijk gelezen worden en is vaak uitleg nodig. Wie niet leest zal niet begrijpen. Wie wel leest kan soms wat extra uitleg nodig hebben om het goed te begrijpen.

Lezen wij de Bijbel op een serieuze manier, zodat het Woord duidelijk kan worden in ons leven?

Inzicht

Om inzicht te krijgen in de woorden van God, is uitleg nodig. We kunnen soms zelf uitleggen. Er zijn gelukkig ook mensen die ons uitleg kunnen geven in preken, Bijbelstudies, maar ook door boeken of op websites.

In deze speciale situatie was geen sprake van individuele Bijbelstudie, maar van een heel volk dat onderwezen wordt. Het gevolg is dat ze "in tranen uitbarsten" toen ze de woorden hoorden.

Onderwijs in de (kerkelijke) gemeente kan en moet zo krachtig zijn, dat mensen onder de indruk raken van God en Zijn woorden! Wanneer God spreekt en Zijn volk luistert, gebeuren er grote dingen.

Bijbelboek: Nehemia Trefwoorden: Bewogenheid, Bijbel, Kracht, Woorden, Zonde