Kenmerk van dwaalleraars

Weet u het, wanneer u in gesprek bent met een dwaalleraar? Waaraan is hij of zij te herkennen?

17 Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd: 18 'Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.' 19 Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de Geest niet.

Judas 1:17-19 (NBV)

De apostelen hebben al gewaarschuwd voor spotters. En eerder had de Here Jezus hen al gewaarschuwd voor valse profeten: "Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn." (Matteüs 7:15). Deze spotters en valse profeten zijn leraars die mensen op een dwaalspoor willen zetten. Dwaalleraars.

Aan het einde van de tijd

Ze komen aan het einde van de tijd. Dit werd bijna 2000 jaar geleden geschreven. Toen waren ze er al. Hoe verder de tijd vordert, des te meer zullen er komen, des te vaker we ze zullen zien en des te ernstiger zal hun dwaling zijn. Er wordt beweerd dat er wereldwijd meer dan 1000 mensen zijn die beweren de Messias te zijn, de beloofde verlosser van God.

Ze zijn er tegenwoordig ook in de vorm van "christelijke boeken" en websites.

Spotters, door goddeloosheid geleid

Een kenmerk van deze valse leraars is dat ze spotten met het onderwijs uit de Bijbel. Met delen ervan zullen ze het eens zijn, maar andere delen worden geminacht, bespot, als onjuist bestempeld. Ze zijn afgedwaald van de waarheid in de Bijbel.

De oorzaak van hun dwaling, zegt Judas in zijn brief, is dat ze begeren naar dingen die goddeloos zijn. We herkennen een dwaalleraar al snel aan zijn verlangens en zijn motieven.

Verdeeldheidzaaiers, op het aardse gericht

Terwijl ze bezig zijn hun leer te verspreiden, zullen mensen in de war worden gebracht, wat voor verdeeldheid zorgt. Een leraar die de Bijbel als uitgangspunt heeft zal wellicht voor beroering kunnen zorgen met zijn leer, maar uiteindelijk zal het gevolg eenheid zijn. Dwaalleraren zorgen voor verwarring, wat verdeeldheid tot gevolg kan hebben.

Dit komt omdat ze op aardse dingen gericht zijn (zoals eer, macht, aanzien, bezittingen). Ook dit zijn kenmerken van dwaalleraars. Hoe mooi hun woorden ook zijn, als ze gericht zijn op aardse dingen en hun woorden voor verdeeldheid zorgen, dan brengen ze dwaling. Want ze hebben de Heilige Geest van God niet.

Bijbelboek: Judas Trefwoorden: Dwaalleer, Leugen, Strijd, Waarheid