God is almachtig

Christenen zeggen wel eens: God is almachtig. Dat betekent dat Hij alles kan. Het betekent ook dat Hij alle macht heeft.

Is er niets dat Hij niet kan?

13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

2 Timotheüs 2:13 (HSV)

God kan alles. Maar Hij doet niet alles.

God kan niet tegen Zijn eigen karakter ingaan

Er zijn dingen die God niet kan. Hij kan bijvoorbeeld niet tegen Zijn eigen karakter ingaan. De Bijbel leert ons dat God waarheid is, daarom kan Hij niet liegen. God is betrouwbaar, daarom kan Hij ons niet in de steek laten. God is heilig, daarom kan Hij niet zondigen.

Juist dit maakt onze God zo betrouwbaar! Hij is Wie Hij is en zal nooit iets doen om anders te zijn. Als we door Jezus Christus weten dat we bij God horen, dan weten we voor eeuwig waar we aan toe zijn! In Hebreeën 13:8 staat het zo: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." (HSV).

God laat een deel aan ons over

God heeft alle macht (almachtig). Toen Zijn Zoon Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft ook Hij dit van Zichzelf gezegd (zie Matteüs 28:18). Toch heeft God een deel van die macht aan ons gedelegeerd. Hij heeft ons de vrijheid gegeven om eigen beslissingen te maken (zie hiervoor bijvoorbeeld Galaten 6:7-8 en Filemon 1:14).

Dat dit wel eens fout gaat, kunnen we zien in deze wereld. Gebroken huwelijken en verscheurde gemeenten zijn slechts twee voorbeelden. God had kunnen ingrijpen, maar heeft bepaalde zaken aan ons gedelegeerd. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. In 1 Tessalonicenzen 3:2 zien we dat Timoteüs een medewerker van God wordt genoemd. Een mooi voorbeeld.

Bij God zijn alle dingen mogelijk

Omdat God een deel aan ons overlaat, is het belangrijk dat we alles samen met Hem doen. We mogen afhankelijk van Hem zijn. Ook Jezus Christus, hoe machtig Hij ook was, deed alles zoals Zijn Vader het Hem voordeed.

19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Johannes 15:9 (HSV)

Wat is het geweldig om met deze zelfde instelling te mogen samenwerken met de God, Die alles kan, Die alle macht heeft, van ons houdt, en betrouwbaar is.

Bijbelboek: 2 Timoteüs Trefwoorden: Almachtig, God, Karakter, Samenwerking, Werk Jezus