Wie de sterkste is

Zodra we tegenover iemand staan die kwade bedoelingen lijkt te hebben, vragen we ons af: wie is er sterker? Hoe kom ik hieruit? Moet ik wegrennen?

In het geestelijk leven werkt het precies hetzelfde. Als Christenen zijn we betrokken in een geestelijke oorlog. Soms voelen we ons bedreigd of aangevallen. De vraag komt soms op: Wie is sterker?

4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.

1 Johannes 4:4 (NBV)

Onze oorsprong

De eerste stap in wat we "geestelijke strijd" noemen, is weten waar we vandaan komen. Door de Here Jezus Christus zijn we opnieuw geboren. Uit God geboren. We zijn hierdoor kinderen van God geworden en komen uit God voort. Daarom hebben de mensen, aan wie Johannes schrijft, de valse profeten kunnen overwinnen.

Weet je wie je bent? Een koningskind, een geliefd kind van God in wie Gods Geest woont, een door God vrijgekocht mens!

Onze vijand

Met hij die in de wereld woont, wordt de boze bedoeld. Satan, onze vijand, de gevallen engel die wilde zijn als God (zie Jesaja 14:12-15). In de geestelijke oorlogvoering hebben we niet te maken met mensen als vijanden, maar met deze vijand, satan en zijn demonen (zie ook Efeziërs 6:12).

Wie is de sterkste? Als we het van onszelf moeten verwachten, zijn we bij voorbaat verloren. We kunnen zonder twijfel vaststellen: deze vijand is te sterk voor ons.

Hij die in ons is

Johannes, de schrijver van deze tekst, zegt dat we de juiste vergelijking moeten  maken. Wanneer we onszelf vergelijken met hij die in de wereld heerst, dan zijn we verloren. Maar we mogen weten Wie in ons is. Jezus Christus woont in ons, door Zijn Heilige Geest (zie Johannes 14:23). Dat weten we omdat we uit God voortkomen, uit Hem geboren zijn.

Jezus Christus, de Overwinnaar, Die in ons woont, is machtiger dan de vijand van God en mensen die in de wereld heerst. Samen met God kunnen we de geestelijke strijd aan. De Overwinnaar staat aan onze kant!

Bijbelboek: 1 Johannes Trefwoorden: Overwinning, Strijd, Vijand