Alle beloften komen uit

In mensen kunnen we wel eens teleurgesteld raken. Niet alle beloften worden immers waargemaakt. Bij de beloften van God gelden andere regels: Die zullen allemaal uitkomen.

20 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

2 Korintiërs 1:20 (NBG)

In dit Bijbelvers schrijft Paulus dat alle beloften, hoeveel dat er ook zijn, in Jezus Christus allemaal "Ja" zijn.

Beloften die uitkomen door Jezus Christus

Vele beloften van God zijn door de Here Jezus al uitgekomen. Door Zijn dood en opstanding mogen wij bijvoorbeeld vergeving van zonden ontvangen, verzoend worden met God en een leven leiden van blijdschap en vrede.

Er zijn nog meer beloften van God. Die gaan in de toekomst nog uitkomen, zoals bijvoorbeeld dat we in de hemel bij God mogen wonen. Ook deze beloften zijn mogelijk geworden door de Here Jezus.

Niet alle ziekte, elk verdriet en ieder onrecht gaat nu al weg. Maar er komt een dag dat ook deze belofte vervuld wordt en alle tranen van onze ogen gewist zullen worden. Door God, vanwege het werk van Christus.

Beloften die wij beamen

Die laatste twee woorden uit de bovengenoemde tekst, "door ons", betekenen niet dat er iets van ons afhankelijk zou zijn. De beloften blijven uitkomen, ook zonder ons. De beloften en hun uitkomst geven God de eer, ook zonder ons.

Toch schrijft Paulus: "tot eer van God door ons". Daarmee bedoelt hij dat wij (meervoud) de beloften van God, die door Jezus Christus waar worden, gaan noemen, bezingen, ons erover verheugen en God ervoor blijven danken. "Het Amen", dat is de lofprijs van Gods Gemeente.

Beloften die God eer geven

Deze manier van omgaan met Gods beloften geeft God de eer die Hem toekomt. We kunnen kijken naar wat we gekregen hebben, we kunnen met elkaar praten over wat er nog komen gaat, maar door Hem ervoor te prijzen, door deze beloften te beamen, geven we Hem de eer.

Laten we God eren omdat Zijn ja altijd ja is, omdat Hij zo betrouwbaar is.

Bijbelboek: 2 Korintiërs Trefwoorden: Belofte, Betrouwbaar, Eren, Lofprijs