Beloften die uitkomen

Veel beloften komen niet uit, omdat mensen die niet altijd na kunnen komen. Als iemand echt altijd zijn beloften nakomt, heb je iemand gevonden op wie je kunt bouwen; iemand die betrouwbaar en integer is.

20 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

2 Korintiërs 1:20 (NBG)

In de Bijbel staan honderden beloften die God uitgesproken heeft over Jezus Christus. Die beloften zijn allemaal uitgekomen. Dat maakt God erg betrouwbaar, ook voor de beloften die nog vervuld gaan worden. 

Gods beloften

Hoeveel beloften er ook zijn (zegt de tekst), in Jezus Christus zijn ze allemaal waar geworden. In Hem is het: Ja. Dat betekent dat God alle beloften heeft vervuld of nog gaat vervullen. Hoe doet Hij dat? Door de Here Jezus.

Neem bijvoorbeeld de beloften dat onze zonden vergeven worden (zie Jesaja 1:18), dat we een nieuwe geest en een nieuw hart zullen krijgen (Ezechiël 11:19) en dat wij als bruid voor eeuwig bij God mogen zijn (Hosea 2:18). Dat zijn prachtige beloften.

Gods ja

Deze geweldige beloften zijn allemaal "Ja" in Christus. De eerste twee (vergeving en wedergeboorte) zijn nu al waar voor iedereen die vertrouwt op Jezus Christus.

De derde genoemde belofte (als bruid voor eeuwig bij God) zal ook waar worden, ook al zien we dat nu nog niet. We mogen dat zeker weten, omdat God zeer betrouwbaar blijkt te zijn.

Ons antwoord

Wij mogen reageren op deze beloften. We mogen God bedanken dat deze beloften in vervulling gaan. Het woord "Amen" uit de tekst betekent dat we instemmen met Zijn beloften, blij zijn met de vervulling en vertrouwen op Zijn betrouwbaarheid.

Laten we God vertrouwen. Hij is integer en betrouwbaar. Zijn beloften falen nooit. Ons vertrouwen eert Hem.

Bijbelboek: 2 Korintiërs Trefwoorden: Belofte, Betrouwbaar, Dankbaarheid, Eren