God helpt ons er dwars doorheen

Onze God is een God van oplossingen; een God van hulp en uitwegen. Hij laat niet altijd alle problemen verdwijnen, maar helpt ons er wel doorheen. Waarom? Omdat we Zijn eigendom zijn!

1 Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Jesaja 43:1-2 (HSV)

Deze woorden, die gericht zijn aan het volk Israël, mogen gelden voor iedereen die door Jezus Christus Zijn eigendom geworden is.

Geroepen en Zijn eigendom

Het uitgangspunt, dat onze angst en onzekerheid wegneemt, is dat we Gods eigendom mogen zijn. Hij is onze Schepper. Wanneer we het offer van Jezus Christus hebben aangenomen, is Hij ook onze Verlosser, net als in vers 1. Wij hebben dan Zijn Naam aangeroepen, maar Hij heeft ons eerst geroepen. En daarom zegt Hij: u bent van Mij.

Wat een rijkdom om van God te zijn. Geroepen, gered, Zijn bezit.

Soms is Zijn aanwezigheid het antwoord

Deze relatie, geroepen en gered te zijn, zorgt er niet voor dat we nooit meer problemen hebben. Wel belooft de Heer dat Hij altijd bij ons zal zijn. Vers twee zegt dat, als we door het water gaan, Hij bij ons is met Zijn aanwezigheid. En wanneer we door kolkende rivieren moeten gaan zullen we niet overspoeld worden - geen moeite zal boven ons hoofd uitstijgen (vergelijk 1 Korintiërs 10:13). Zoals David schrijft in Psalm 138:3 is Gods antwoord te vinden in de kracht, waarmee Hij ons bemoedigt.

Moeiten lossen niet altijd op. God is wel altijd aanwezig. Hij bemoedigt Zijn kinderen.

Soms is Zijn ingrijpen het antwoord

De tweede helft van vers 2 spreekt van een wonder. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Ook dit komt voor. Mensen die door vuur, door zware beproeving, door dodelijke ziekte bedreigd worden, en daar niet door worden aangetast. Door een Goddelijk ingrijpen blijven zij bewaard.

Wanneer God kiest voor ingrijpen met een wonder, of wanneer God in de moeite bemoedigt met Zijn aanwezigheid, wordt ons niet verteld. We weten wel dat God er elke dag weer is en ons oproept om niet bevreesd, bang of bezorgd te zijn. Hij is er. Altijd.

Bijbelboek: Jesaja Trefwoorden: Aanwezigheid, Angst, Hulp, Zorgen