God is alziend

De God, Die de hemel en de aarde heeft geschapen, is alziend. Dat kan soms bedreigend overkomen. "God ziet alles wat ik fout doe". Maar iedereen die verzoend is met God, door zijn Zoon Jezus Christus, hoeft daarvoor niet meer bang te zijn. We gaan kijken in een Psalm van David.

13 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; 14 uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, 15 Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.

Psalm 33:13-15 (NBG)

God ziet alle mensen tegelijkertijd

In deze Psalm zien we dat onze God vanuit de hemel kijkt. Dit is Zijn woonplaats. Daarvandaan ziet Hij alle mensen, alle bewoners van de aarde. Dus ook u, en jou.

Wie denkt dat dit onmogelijk is, kijkt misschien teveel met menselijke ogen. De hemel, Zijn woonplaats, is namelijk niet een vast punt ergens in de ruimte, want dan zou God alleen maar één kant van deze aarde tegelijkertijd kunnen zien. God is juist op een plaats die niets met ons heelal te maken heeft: in de hemel. Daarvandaan ziet Hij alle mensen op hetzelfde ogenblik. Zo groot is Hij!

God kijkt met belangstelling

God ziet de mensen niet alleen, Hij slaat ze gade, staat er in deze Psalm. Gadeslaan betekent: Geruime tijd bekijken. Wie bekijkt God geruime tijd? Al die mensen die Hij Zelf heeft gemaakt. Hij heeft belangstelling voor Zijn schepping. Op de dagen dat Hij alles schiep zien we steeds dat Hij ernaar keek, en het goed vond.

Waarom? Omdat Hij kijkt wie er terugkijken. Mensen die niet altijd met zichzelf bezig zijn, maar die rekening willen houden met God (Hem vrezen, noemt de Bijbel dat). En iedereen die Zijn Naam aanroept, zal door Hem worden gered. Dat staat ook verderop in deze zelfde Psalm.

18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, 19 om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood.

Psalm 33:18-19 (NBG)

Iets vergelijkbaars staat ook in 2 Kronieken 16:9. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat deze redding werkelijk mogelijk is gemaakt door Jezus Christus! We zijn dus afhankelijk van Zijn goedertierenheid, die we krijgen door ons over te geven aan Christus.

God kijkt om te redden

In vers 15 staat dat God al onze werken doorgrondt. Hij weet precies wat we doen en waarom. En toch kijkt God niet om te veroordelen. Hij kijkt omdat Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die op Zijn goedheid hopen, en redt die mensen vervolgens van de dood. 

Het is niet alleen bijzonder dat God alziend is, het is zelfs onze redding! Juist doordat Zijn ogen voortdurend op ons zijn, mogen we ervan verzekerd zijn dat Hij onze Redder is. Vertrouwend op Jezus hoeven we niet bang te zijn. In Romeinen 8:1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn.

Laat ons gebed daarom mogen zijn wat er in vers 20 staat: "20 Onze ziel verwacht de Heere, Hij is onze hulp en ons schild". We mogen ons verheugen in een zorgzame blik van een liefdevolle Vader!

Bijbelboek: Psalmen Trefwoorden: Alziend, Overgave, Redding